Zespół projektowy informuje, że rekrutacja w ramach  rozgrywki została wydłużona do 14 października  br. do godziny 13:00.

Zespół projektowy informuje, że  termin szkolenia „Współpraca zorientowana na Beneficjenta ” uległ zmianie.

W związku z tym, rekrutacja w ramach  rozgrywki została wydłużona do 30 września  br. do godziny 16:00.

Rekrutacja uczestników do projektu pn. Zgrany urząd – kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami
(rekrutacja dedykowana Beneficjentom MJWPU)

Rozpoczynamy  nabór do ww. projektu w ramach symulacji Współpraca zorientowana na beneficjenta!

Szkolenie  jest adresowane do pracowników i beneficjentów  Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Termin: 20 września 2021 r.  (w godzinach 9:00 -16:30)

Miejsce: siedziba MJWPU, ul. Jagiellońska 76, sala konferencyjna

Biuro projektu MJWPU: Wieloosobowe  Stanowisko ds.  Realizacji Projektu, siedziba MJWPU,
ul. Jagiellońska 74, 03- 301 Warszawa, budynek główny,  pokój  105.

Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych do  16 września 2021 r. w  biurze projektu  MJWPU   (w  godzinach 8-16)  lub Biurze projektu (Pracownia Gier Szkoleniowych sp. z.o.o., ul. Puławska 39/2, 02-508 Warszawa, II piętro  (w godzinach 9-17).

 

Dokumenty rekrutacyjne  dedykowane Beneficjantom MJWPU:

 

Harmonogram rekrutacji w ramach symulacji pn. Współpraca zorientowana na beneficjentaRegulamin rekrutacji dotyczacy projektu pn. Zgrany urzad (…) – Beneficjenci 07-09Załącznik nr 1Załącznik nr 2Załącznik nr 3Załącznik nr 4Załącznik nr 5Załącznik nr 6Załącznik nr 7Załącznik nr 8