26
Sep

WhiteSmoke Studio dla Pracownia Gier

9 października 2014 roku Pracownia Gier zaprasza na pokaz warsztatu ProfitQuest – symulacji poświęconej tematyce zarządzania przedsiębiorstwem.

Do udziału w pokazie zapraszamy osoby z działów szkoleń i rozwoju, zainteresowane: wdrożeniem w swojej organizacji innowacyjnych programów rozwojowych opartych na grach i symulacjach, poszerzeniem wiedzy nt. metody gier i symulacji oraz lepszym poznaniem firmy i trenerów Pracowni Gier.

O czym będzie pokaz?

Podczas kilkugodzinnego pokazu zaprezentujemy skróconą wersję programu ProfitQuest, pozwalającą doświadczyć kluczowych kwestii związanych ze strategicznym podejściem do zarządzania firmą. W szczególności pokażemy jak decyzje biznesowe podejmowane w różnych działach w warunkach niepewności przekładają się na finansową sytuację całej firmy. Dodatkowo szczegółowo omówiona zostanie kwestia cash flow, czyli przepływów pieniężnych w organizacji.

Na zakończenie omówimy sposoby wykorzystania warsztatu ProfitQuest przez naszych Klientów na przykładach dotychczasowych realizacji.

 

Docelowo symulacja trwa pełne 2 dni i przeplatana jest sesjami warsztatowymi, których celem jest zdobywanie nowej wiedzy oraz porządkowanie właśnie zdobytych podczas symulacji doświadczeń. W trakcie symulacji uczestnicy, podejmując decyzje, mogą obserwować wpływ jaki na rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne, bilans czy wartość firmy ma wybór konkretnej strategii oraz jak presja czasu wpływa na jakość podejmowanych decyzji.

Najbliższy 2-dniowy warsztat ProfitQuest, organizowany we współpracy z EY Academy of Business, odbędzie się w dniach 5-6 listopada br. w Warszawie. Więcej informacji tutaj

 

Agenda pokazu:

9:00 – 9:15 prezentacja Pracowni Gier oraz metody

9:15 – 9:30 wprowadzenie do gry

9:30 – 11:00 runda pierwsza

11:00 – 11:20 narada strategiczna (formularze strategii)

11:20 – 13:05 runda druga

13:05 – 13:45 lunch

13:45 – 15:30 runda trzecia

15:30 – 15:55 podsumowanie

15:55 – 16:15 prezentacja i omówienie studiów przypadków

 

Fabuła gry

WhiteSmoke Studio dla Pracownia GierUczestnicy, podzieleni na 4–5 osobowe zespoły, wcielają się w zarządy konkurujących ze sobą przedsiębiorstw. Otrzymują różne funkcje w prowadzonej przez siebie firmie wraz z przyporządkowanym zakresem odpowiedzialności.

Polecamy:  ProfitQuest - symulacja biznesowa o charakterze strategiczno-finansowym

Firmy konkurują ze sobą, co wyzwala rywalizację. Fabuła obliguje do planowania działań swoich, przewidywania działań innych oraz umożliwia porównanie efektywności menedżerskiej.

Wszystkie decyzje uczestników zobrazowane są na planszy przy pomocy tub i żetonów, symbolizujących aktywa/pasywa przedsiębiorstwa – rozwija to umiejętność widzenia perspektywy „przyczyna – skutek”.

 

Dlaczego warto?

Warsztat ProfitQuest pozwala na:

  • Całościowe spojrzenie na przedsiębiorstwo, rozwinięcie kompetencji menedżerskich w zakresie planowania strategicznego
  • Wykorzystanie w praktyce wiedzy i umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem ryzyk związanych z działalnością na rynku (np. konkurencja, ograniczone zasoby)
  • Pokazanie jak poszczególne procesy, które zachodzą w każdej organizacji przekładają się na dane finansowe

Przeczytaj więcej o zastosowaniu ProfitQuest

 

Sylwetki prowadzących:

filip tomaszewski_100Filip Tomaszewski – trener i facylitator gier i symulacji dla biznesu. Partner zarządzający i współzałożyciel Pracowni Gier Szkoleniowych. Współtwórca gier biznesowych nagrodzonych w międzynarodowych konkursach projektowania gier, projektował także symulację biznesową PROFITQUEST wykorzystywaną na prestiżowych kierunkach MBA w Polsce. Zrealizował ponad 400 godzin treningów metodą gier i symulacji. Ma praktykę ponad 150 godzin treningu w oparciu o symulacje ProfitQuest dla wyższej kadry zarządzającej. Od 10 lat wykorzystuje w treningach biznesowych swoje doświadczenie praktyczne w zarządzaniu sprzedażą, finansami i koordynowaniu projektami biznesowym w orientacji na rentowność. Wcześniej związany z rynkiem monitoringu mediów. Prywatnie, jako socjolog, jest fanem matematyki, statystyki i MS Excel. Wszystkie gry, które projektował miały w nim swój początek.

 

Agnieszka Wrona_100Agnieszka Wrona – trener, coach. Z wykształcenia psycholog, specjalizacja zarządzanie zmianą. Doktorantka i wykładowca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zrealizowała ponad 1700 godzin programów szkoleniowych, w tym 360 godzin treningów i interwencji metodą gier i symulacji. Projektuje oraz prowadzi szkolenia z tematów związanych z podnoszeniem efektywności osobistej: głównie zarządzania sobą w czasie, komunikacji, asertywności, autoprezentacji oraz zarządzania. Doświadczenie biznesowe zdobywała jako twórca i zarządzający projektami szkoleniowymi w firmach z branży bankowej, IT oraz zarządzania projektami. Jest konsultantem Extended DISC oraz certyfikowanym coachem ICF.

Polecamy:  Slogan - pokaz warsztatu nt. współpracy zespołów organizacji w orientacji na Klienta

 

 

Pokaz warsztatu odbędzie się 9 października w Warszawie w „Aptece Sztuki”, Aleja Wyzwolenia 3/5 (przy Placu Zbawiciela), w godz. 9.00-16.15

Aby wziąć udział w pokazie warsztatu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja zostanie potwierdzona telefonicznie.

Zobacz także: