Współpraca w zespole: dlaczego ma kluczowe znaczenie dla organizacji i jak podnieść jej jakość?

Współpraca w zespole - dlaczego ma kluczowe znaczenie dla organizacji i jak podnieść jej jakość?

Praca zespołowa ma dzisiaj podstawowe znaczenie dla osiągania celów organizacji. Dlaczego? Możliwość połączenia kompetencji specjalistów z różnych obszarów pozwala w praktyce na uzyskanie lepszych efektów końcowych, pod warunkiem, że komunikacja w zespole i umiejętność kooperacji stoją na wystarczająco wysokim poziomie. Zasady współpracy w zespole to kwestia indywidualna, w dużej mierze uzależniona od charakterystyki projektowej, natomiast istnieje kilka uniwersalnych wytycznych, o których warto pamiętać, żeby współpraca pracowników rzeczywiście przynosiła pożądane rezultaty.

Czego dowiesz się z tego artykułu?

Definicja współpracy w zespole: co oznacza skuteczne współdziałanie?

Współpraca w firmie to obszar, który zdecydowanie wymaga dużej uwagi ze strony przełożonych. Analiza skuteczności współdziałania poszczególnych zespołów pozwala na wprowadzenie ewentualnych zmian i modyfikacji w celu podniesienia jej efektywności.

Dobra współpraca w zespole oznacza taki podział obowiązków (wykorzystujący indywidualne kompetencje pracowników) pomiędzy wszystkich członków grupy, który pozwala na szybkie i sprawne osiągnięcie określonych celów oraz realizację projektu.

Harmonijna współpraca w zespole często zależy od umiejętnego doboru jego członków, zarówno pod względem kwalifikacji, jak również kompetencji miękkich. Nie bez znaczenia jest również czas współpracy – im dłużej grupa osób ze sobą pracuje, tym łatwiej jest im się do siebie „dostroić” i wypracować własne rozwiązania usprawniające wykonywanie wspólnych obowiązków.

Skuteczna współpraca w zespole może być motywatorem oraz przestrzenią rozwoju, w której pracownicy uczą się od siebie nawzajem. Jednym z podstawowych zagrożeń grupowego realizowania zadań jest natomiast fakt, że część członków zespołu może próbować niepotrzebnie delegować swoje obowiązki na inne osoby, minimalizując własne zaangażowanie. Właśnie dlatego tak ważne jest stosowanie konkretnych zasad współpracy w zespole i ich jasne omówienie z pracownikami, tak, by dla każdego były wystarczająco zrozumiałe.

Efektywna współpraca w zespole


5 zasad, których należy się trzymać:

Zasady dobrej współpracy w grupie ułatwiają wspólne wykonywanie obowiązków, niezależnie od tego, jaka jest wielkość zespołu, chociaż oczywiście im liczniejsza jest grupa, tym wyzwania są większe. Umiejętność współpracy w zespole jest jedną z najbardziej cenionych przez współczesnych pracodawców, co wynika bezpośrednio z faktu, że współcześnie to właśnie zespoły pracowników są fundamentem działania wielu organizacji, bez względu na to, w jakiej branży funkcjonują. W związku z tym, warto wiedzieć, co zrobić, żeby podnieść efektywność pracy grupowej. Jakie są podstawowe zasady skutecznej współpracy w zespole?

Umiejętna komunikacja. Komunikacja w zespole ma kolosalny wpływ na atmosferę, która w nim panuje, a więc również na zaangażowanie i motywację pracowników. Poza tym, właściwa komunikacja upraszcza także przepływ informacji, wpływając na sprawność realizowanych zadań. W tym kontekście szczególnie istotne znaczenie ma zdolność dawania negatywnego feedbacku. W praktyce oznacza to takie formułowanie krytycznych opinii, by były łatwiejsze do zaakceptowania przez ich odbiorcę. Po pierwsze: krytykę warto przekazywać w czasie rozmowy w cztery oczy, a po drugie: dobrze jest „opakować” ją w komplementy, podkreślając co dany pracownik rzeczywiście robi naprawdę dobrze.

Jasny podział obowiązków. Współdziałanie w zespole powinno opierać się o zrozumiały i konkretny podział obowiązków. Każdy członek grupy musi wiedzieć, za jaką część wykonywanej pracy odpowiada, co pozwala na uniknięcie sytuacji, w której jakieś zadanie nie zostanie wykonane. Jasny podział obowiązków umożliwia także łatwiejszą ocenę pracy poszczególnych pracowników oraz zredukuje ryzyko, że niektóre osoby będą bardziej obłożone pracą niż inne.

Właściwe wykorzystanie kwalifikacji pracowników. Ważny jest już prawidłowy dobór zespołu, tak by znalazły się w nim osoby o pożądanych umiejętnościach, ale równie duże znaczenie ma ich późniejsze wykorzystanie, dzięki oddelegowaniu odpowiednich zadań. W tym przypadku warto mieć na uwadze nie tylko kwalifikacje stricte zawodowe, ale także kompetencje miękkie.

Stworzenie przyjaznej atmosfery, w której członkowie zespołu będą czuli się bezpiecznie. Zła atmosfera, pełna strachu, wzajemnego obwiniania się o pomyłki i braku życzliwości to prosta droga do zmniejszenia zaangażowania pracowników. Wyrozumiałość wśród osób pracujących w danym zespole oznacza, że jego członkom łatwiej będzie się przyznać do braków w wiedzy lub niezrozumienia wytycznych, co w praktyce minimalizuje ryzyko błędu. Innymi słowy, dbałość o warunki sprzyjające współpracy w zespole to priorytet dla osiągania założonych rezultatów.

Klarowne cele.  Osoby tworzące zespół muszą wiedzieć, czego właściwie się od nich wymaga. Cele powinny być realne, a jednocześnie warto zastanowić się nad wdrożeniem systemu nagród za ich osiągnięcie, co może działać na pracowników motywująco.

 

 

Współpraca w zespole: szkolenia jako inwestycja
w kompetencje pracowników

Odpowiednio dobrane ćwiczenia na współpracę w zespole to krok do podniesienia efektywności pracy w całej firmie. Wyżej wspominaliśmy dlaczego – wydajne współdziałanie przekłada się na realizację celów organizacji. Warto pamiętać, że zespół tworzą przede wszystkim ludzie, ze swoimi zdolnościami, ale również ograniczeniami w zakresie współdziałania z pozostałymi członkami, dlatego właściwie dobrane szkolenia to podstawa, wspierająca wydajność pracy danej grupy.

Szkolenie pracowników z zakresu efektywnej współpracy w zespole, podobnie jak szkolenie motywacyjne czy warsztaty o jakiejkolwiek innej tematyce, powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb organizacji. W ostatnim czasie triumfy święci przede wszystkim filozofia Agile, która wprawdzie wyrasta z procesów zarządzania w branży IT, ale obecnie, z uwagi na charakterystykę współczesnego rynku, który dynamicznie się zmienia, znajduje zastosowanie również w innych branżach, które podobnie jak IT wymagają zwinności, czyli umiejętności błyskawicznego dostosowania się do nowych wyzwań.

Pracownia Gier Szkoleniowych proponuje specjalistyczne warsztaty z zakresu współpracy w zespole, realizowane właśnie zgodnie z podejściem Agile. Zajęcia są prowadzone w sposób maksymalnie angażujący dla uczestników, jednocześnie konkretyzując właściwe zasady współdziałania i przekazując wiedzę na temat technik, które mogą okazać się przydatne w pracy online. Współpraca zespołów rozproszonych, których członkowie mają rzadki rzeczywisty kontakt jest obecnie szczególnie ważnym wyzwaniem, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że popularność pracy zdalnej stale rośnie. Pomocne w podnoszeniu jakości współpracy zespołowej są również różnego rodzaju gry dla firm, z indywidualnym scenariuszem. Gry integracyjne eliminują bariery w kontakcie między członkami zespołów, przełamując nieśmiałość i ułatwiając tym samym bardziej płynną komunikację.

PODSUMOWUJĄCwspółpraca w zespole oznacza podział obowiązków pomiędzy wszystkich członków grupy, zakładający osiągnięcie wspólnego celu. Właściwa współpraca pracowników ma więc dla organizacji kluczowe znaczenie, zwiększające jej rynkową konkurencyjność i sprawność funkcjonowania. W związku z tym, szkolenia i warsztaty poświęcone tej tematyce to inwestycja w sukces firmy.

Chcesz podnieść jakość współpracy w zespole?

Będziemy więcej niż szczęśliwi mogąc Ci w tym pomóc. Aby ułatwić kontakt z nami, zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Czy wiesz jakie talenty dominują w firmach w Polsce? Jaki to ma wpływ na budowę zespołów? Jaki styl pracy wyłania się z określonych konfiguracji talentów? Jak wykorzystać tę wiedzę, żeby maksymalizować wyniki i budować skuteczną współpracę w zespołach. Zapraszamy do rozmów o silnych zespołach W cyklu 5 spotkań przyjrzymy się

Kreatywność jest zaraźliwa. Podaj dalej! Podziwiamy nasze dzieci, obserwując ich spontaniczność, wyobraźnię i zdolność do tworzenia niesamowitych światów, choć sami często zapominamy, że sami byliśmy kiedyś tymi małymi odkrywcami, pełnymi pomysłów i marzeń. Każdy z nas ma w sobie gen kreatywności – czasem trzeba go tylko trochę odkurzyć! Dla dzieci

Czy zastanawiał(*)ś się kiedyś, czy współpraca jest faktycznie świętym Graalem, którego wszyscy szukamy? Czy zawsze musimy dążyć do tego, aby „grać do jednej bramki”? Cóż, przygotuj się na niewygodną prawdę: współpraca nie jest uniwersalnym lekarstwem i czasami… może okazać się trucizną! Tak, dobrze czytasz. W erze, w której podręczniki zarządzania

Współpraca w zespole – dlaczego ma kluczowe znaczenie dla organizacji i jak podnieść jej jakość? Praca zespołowa ma dzisiaj podstawowe znaczenie dla osiągania celów organizacji. Dlaczego? Możliwość połączenia kompetencji specjalistów z różnych obszarów pozwala w praktyce na uzyskanie lepszych efektów końcowych, pod warunkiem, że komunikacja w zespole i umiejętność kooperacji

PRZYSZŁOŚĆ ROZWOJU PRCOWNIKÓW – VIDEO Z THE GAME OF PEOPLE DEVELOPEMENT Jako Pracownia Gier Szkoleniowych stawiamy sobie za cel przybliżanie stanowiska osób odpowiadających za rozwój pracowników, liderów, zespołów i organizacji. Od podstaw budujemy wydarzenia skupiające działy Human Resources, członków zarządu, prezesów, managerów, ekspertów. Takim spotkaniem była czwarta już edycja The

Bez względu na profil działalności, fundamentem każdej organizacji jest prawidłowa komunikacja i współpraca w zespole pracowników, która w dużej mierze decyduje o rynkowym sukcesie firmy. Na przykładzie życia codziennego łatwo jednak o wniosek, że właściwa komunikacja w grupie to bardzo duże wyzwanie, które nie tylko wymaga zaangażowania i dobrej woli