W ramach zakończonego 31 grudnia 2021 roku projektu „Zgrany Urząd – kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami” w ramach wypracowaliśmy we współpracy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych oraz Uniwersytetem DELFT następujące programy rozwojowe, oparte na nowatorskiej metodzie symulacji  organizacyjnych:

  • Gra „Galeria Perspektyw” i opracowane szkolenie nt. współpracy zorientowanej na beneficjenta
  • Gra „UFO” i opracowany warsztat nt. współpracy zespołu zarządzającego
  • Gra „Wrota wieków” i opracowany warsztat nt. innowacyjności i współpracy w całej organizacji
  • Narzędzie „Archipelago Competence Game wersja specjalna” oraz opracowany warsztat „Klient czy petent? Obywatel w centrum usług publicznych”, mające na celu podniesienie kompetencji współpracy i przepływu informacji, rozwój kompetencji miękkich we współpracy z beneficjentem.

Powstał również raport i film podsumowujący nasze doświadczenia z projektu i wnioski dotyczące projektowania gier i symulacji dla sektora administracji publicznej.

Więcej informacji na temat wykorzystania programów można uzyskać kontaktując się z nami – zgrany.urząd@pracowniagier.com – lub z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.