28
Apr

Finalizujemy projekt Safari – gra o marchewkę, który został opracowany w ścisłej współpracy z profesorem Andrzejem Blikle, autorem bardzo ciekawej teorii zarządzania godnościowego, która została szeroko opisana w książce Doktryna Jakości.

Gra SAFARI jest przede wszystkim o zarządzaniu i systemach motywacyjnych, uwzględnia teorie zarządzania godnościowego, której autorem jest profesor Andrzej Blikle – biorący czynny udział w powstaniu tejże gry.

Dlaczego projektujemy grę na ten temat ?

Projektujemy gry, aby zintegrować wiedzę, procesy, kompetencje i zaangażować pracowników w cele, zmiany i rozwój w organizacji. Uczestnicy dzięki udziałowi w grze SAFARI, będą mogli doświadczyć na sobie działania i skutków wdrażania systemów motywacyjnych. Gra pozwala na lepsze zrozumienie teorii poprzez doświadczenie jej w praktyce.

Gry szkoleniowe – co warto wiedzieć?

  • Podstawą gry jest ustalenie jej celu, wiedzy, postaw i zachowań, jakie ma ilustrować
  • Forma gry dopasowana jest do celu i treści (planszowa, on-line itd.)
  • Proces projektowania trwa średnio od 1 do 3 miesięcy
  • Gra projektowana jest wg międzynarodowych standardów metodologicznych
  • Zaprojektowanie gry poprzedza szczegółowy etap badawczy organizacji i jej procesów

Kim jest profesor Andrzej Blikle ?

Andrzej Jacek Blikle — profesor matematyki w zakresie matematycznych podstaw informatyki, pracownik PAN i członek Academia Europaea (Europejskiej Akademii Nauk). Prezes zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i Rady Fundacji Centrum im. Adama Smitha oraz ponad dwudziestu innych organizacji. Jest też dyplomowanym mistrzem cukierniczym. W latach 1990 – 2010 kierował firmą A. Blikle, rozwijając ją w tym czasie z jednej cukierni do piętnastu placówek w Warszawie i ośmiu w sieci franchisingowej poza Warszawą. Dziś jest członkiem jej rady nadzorczej.
Nagrody przyznane pierwszemu wydaniu książki „Doktryna jakości”: Pierwsze miejsce w kategorii Najlepszy poradnik ekonomiczny w konkursie Economicus 2015 organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna.Nagroda Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w roku 2016 Za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2014-2015.

IMG_20170428_134710_1IMG_20170428_135201(1)

Zobacz także: