W Warszawie, w siedzibie The Heart Tech, odbyła się gala podsumowująca pierwszą edycję programu Game Changers Academy. Spotkali się na niej zaproszeni goście, absolwenci, eksperci, a także ludzie zaangażowani w przygotowanie i realizację przedsięwzięcia

Pracownia Gier Szkoleniowych we współpracy z The Heart Tech przygotowała roczny program szkoleniowy, rozwijający kompetencje niezbędne współczesnemu managerowi. Zbilansowana dawka teorii, realizowana przez wybitnych wykładowców, doświadczenia i praktyki płynącego z gier symulacyjnych, a także inspirujących spotkań z praktykami biznesu, złożyły się na unikalną propozycję szkoleniową, skierowaną do liderów zmian w organizacjach.

Wspólny język

Kluczowe pytanie zarządzania to dla mnie pytanie o energię:  managera i  zespołu – uważa Joanna Średnicka, CEO Pracowni Gier Szkoleniowych, inicjatorka i współtwórczyni programu Game Changers Academy – Manager musi wiedzieć jak ją uruchomić, w co ją włożyć, a gdzie odpuścić i zrobić pole innym. Jak włączyć tych, których energii potrzebujemy?  Wierzę, że manager ma tu do odegrania ogromną rolę symboliczną. Nadaje rytm. Jest poza bieżącym biegiem zdarzeń, a to daje szerszą perspektywę, może i powinien widzieć więcej, szerzej, dalej.

Oryginalność koncepcji GCA na tle innych programów szkoleniowych, oprócz zastosowania w procesie uczenia gier symulacyjnych, polega na zaangażowaniu w szkolenie całego zespołu, a nie pojedynczego uczestnika.

– Nie ma nic gorszego niż kształcenie liderów wysupłanych pojedynczo z różnych firm, od których oczekuje się, ze będą wracać i je zmieniać  – uważa Prof. Piotr Płoszajski z SGH, jeden z ekspertów programu   – Z punktu widzenia metody jest to kompletnie bez sensu. Wy zrobiliście coś innego – zaprosiliście grupę ludzi z jednej instytucji i pozwoliliście im zbudować wspólny język. W procesie zmiany, zwłaszcza na początku, najważniejsze jest żeby ludzie posługiwali się tym samym językiem.

Największym wyzwaniem jest zmiana

Przygotowując program GCA wyszliśmy z założenia, że zmiana, konieczność ciągłego dostosowywania do zmieniającego się rynku, jest największym wyzwaniem współczesnych organizacji biznesowych. Kluczowe jest zrozumienie, że zmiana jest procesem złożonym.

– Często ulegamy takiej infantylnej wersji rozumienia zmiany, jako prostego zastępowania czymś nowym czegoś starego, wizji zmiany jednoetapowej. To się nigdy nie udaje – kontynuuje Prof. Płoszajski – Uczestnicy tego programu muszą być przygotowani do przeprowadzenia organizacji przez trzyetapowy model zmiany: odmrożenie wczorajszych wartości, sposobów zachowania czy stereotypów, następnie dokonanie zmiany, a potem żmudny proces utrwalania. Zwłaszcza ten ostatni element często jest pomijany, a z punktu widzenia skuteczności transformacji jest najważniejszy.

Co mówią uczestnicy?

W programie wzięli udział przedstawiciele dużych organizacji biznesowych z różnych branż, a także NGO. Jedną z częściej podnoszonych w rozmowach zalet programu, była wymiana doświadczeń, czy wręcz wspólne poszukiwanie rozwiązań bieżących wyzwań, w oparciu o wiedzę z różnych sektorów rynku.

Dużą wartością tego programu było otwarcie  na ludzi z innych korporacji i spoza korporacji – mówi Michał Krygier z firmy UnileverPoza tym wiele rzeczy, które tutaj poznałem, zobaczyłem, wprowadziliśmy w firmie i działają. Szczególnie dobrze wspominam moduł strategiczny, w czasie którego rozmawialiśmy o tym jak można redefiniować business – modele. Tego mi brakowało – jakiejś struktury myślenia o innym prowadzeniu biznesu. Także część w której zajmowaliśmy się wynikami testów CliftonStrenght okazał się szczególnie przydatny w codziennej pracy, w kontekście budowania zespołu, właściwego podziału ról. Dzięki GCA mogę zająć się tym zrobić to głębiej niż dotychczas.  

– Była to okazja do zdobycia praktycznych umiejętności ale także wymiany informacji i poznania fantastycznych osób – dodaje Bogusław Tobiasz z BayerNabyłem umiejętności, narzędzia, które są w tej chwili potrzebne na rynku, poszukiwane, takie jak myślenie strategiczne, mapowanie interesariuszy, czy kompetencje związane z informacją zwrotną. Po rocznym szkoleniu wykorzystuję je w codziennej pracy.

Social Impact

Na uroczystości zakończenia pierwszej edycji GCA pojawili się także przedstawiciele IP Centrum Zdrowia Dziecka. Uczestniczyli w zajęciach Akademii w ramach programu stypendialnego ufundowanego przez Pracownię Gier Szkoleniowych oraz The Heart. Lekarze i pracownicy IP Centrum Zdrowia Dziecka, we współpracy z organizatorami i korporacyjnymi uczestnikami zainicjowali powstanie Game Changers Social Impact – programu, w ramach którego, doświadczeni managerowie z biznesu pomogą zarządowi szpitala w implementacji najlepszych praktyk biznesowych i nowoczesnych narzędzi, możliwych do wykorzystania w zarządzaniu tą niezwykłą placówką ochrony zdrowia.

Pierwsza edycja GCA, pokazała że odważna, nietypowa formuła dobrze wpisuje się w charakter dynamicznie zmieniającego się rynku, uzbrajając uczestników w unikalne kompetencje.

KK

Tematem tego bloga jest „poważne” zastosowanie gier. Interesuje mnie kontekst biznesowy i społeczny. Serdecznie zachęcam do dzielenia się swoimi przemyśleniami.