Manager powinien widzieć więcej

W Warszawie, w siedzibie The Heart Tech, odbyła się gala podsumowująca pierwszą edycję programu Game Changers Academy. Spotkali się na niej zaproszeni goście, absolwenci, eksperci, a także ludzie zaangażowani w przygotowanie i realizację przedsięwzięcia

Pracownia Gier Szkoleniowych we współpracy z The Heart Tech przygotowała roczny program szkoleniowy, rozwijający kompetencje niezbędne współczesnemu managerowi. Zbilansowana dawka teorii, realizowana przez wybitnych wykładowców, doświadczenia i praktyki płynącego z gier symulacyjnych, a także inspirujących spotkań z praktykami biznesu, złożyły się na unikalną propozycję szkoleniową, skierowaną do liderów zmian w organizacjach.

Wspólny język

Kluczowe pytanie zarządzania to dla mnie pytanie o energię:  managera i  zespołu – uważa Joanna Średnicka, CEO Pracowni Gier Szkoleniowych, inicjatorka i współtwórczyni programu Game Changers Academy – Manager musi wiedzieć jak ją uruchomić, w co ją włożyć, a gdzie odpuścić i zrobić pole innym. Jak włączyć tych, których energii potrzebujemy?  Wierzę, że manager ma tu do odegrania ogromną rolę symboliczną. Nadaje rytm. Jest poza bieżącym biegiem zdarzeń, a to daje szerszą perspektywę, może i powinien widzieć więcej, szerzej, dalej.

Oryginalność koncepcji GCA na tle innych programów szkoleniowych, oprócz zastosowania w procesie uczenia gier symulacyjnych, polega na zaangażowaniu w szkolenie całego zespołu, a nie pojedynczego uczestnika.

– Nie ma nic gorszego niż kształcenie liderów wysupłanych pojedynczo z różnych firm, od których oczekuje się, ze będą wracać i je zmieniać  – uważa Prof. Piotr Płoszajski z SGH, jeden z ekspertów programu   – Z punktu widzenia metody jest to kompletnie bez sensu. Wy zrobiliście coś innego – zaprosiliście grupę ludzi z jednej instytucji i pozwoliliście im zbudować wspólny język. W procesie zmiany, zwłaszcza na początku, najważniejsze jest żeby ludzie posługiwali się tym samym językiem.

Największym wyzwaniem jest zmiana

Przygotowując program GCA wyszliśmy z założenia, że zmiana, konieczność ciągłego dostosowywania do zmieniającego się rynku, jest największym wyzwaniem współczesnych organizacji biznesowych. Kluczowe jest zrozumienie, że zmiana jest procesem złożonym.

– Często ulegamy takiej infantylnej wersji rozumienia zmiany, jako prostego zastępowania czymś nowym czegoś starego, wizji zmiany jednoetapowej. To się nigdy nie udaje – kontynuuje Prof. Płoszajski – Uczestnicy tego programu muszą być przygotowani do przeprowadzenia organizacji przez trzyetapowy model zmiany: odmrożenie wczorajszych wartości, sposobów zachowania czy stereotypów, następnie dokonanie zmiany, a potem żmudny proces utrwalania. Zwłaszcza ten ostatni element często jest pomijany, a z punktu widzenia skuteczności transformacji jest najważniejszy.

Co mówią uczestnicy programu Master of Business Change?

W programie wzięli udział przedstawiciele dużych organizacji biznesowych z różnych branż, a także NGO. Jedną z częściej podnoszonych w rozmowach zalet programu, była wymiana doświadczeń, czy wręcz wspólne poszukiwanie rozwiązań bieżących wyzwań, w oparciu o wiedzę z różnych sektorów rynku.

 Dużą wartością tego programu było otwarcie  na ludzi z innych korporacji i spoza korporacji – mówi Michał Krygier z firmy Unilever – Poza tym wiele rzeczy, które tutaj poznałem, zobaczyłem, wprowadziliśmy w firmie i działają. Szczególnie dobrze wspominam moduł strategiczny, w czasie którego rozmawialiśmy o tym jak można redefiniować business – modele. Tego mi brakowało – jakiejś struktury myślenia o innym prowadzeniu biznesu. Także część w której zajmowaliśmy się wynikami testów CliftonStrenght okazał się szczególnie przydatny w codziennej pracy, w kontekście budowania zespołu, właściwego podziału ról. Dzięki GCA mogę zająć się tym zrobić to głębiej niż dotychczas.  

– Była to okazja do zdobycia praktycznych umiejętności ale także wymiany informacji i poznania fantastycznych osób – dodaje Bogusław Tobiasz z Bayer – Nabyłem umiejętności, narzędzia, które są w tej chwili potrzebne na rynku, poszukiwane, takie jak myślenie strategiczne, mapowanie interesariuszy, czy kompetencje związane z informacją zwrotną. Po rocznym szkoleniu wykorzystuję je w codziennej pracy.

Social Impact

Na uroczystości zakończenia pierwszej edycji GCA pojawili się także przedstawiciele IP Centrum Zdrowia Dziecka. Uczestniczyli w zajęciach Akademii w ramach programu stypendialnego ufundowanego przez Pracownię Gier Szkoleniowych oraz The Heart. Lekarze i pracownicy IP Centrum Zdrowia Dziecka, we współpracy z organizatorami i korporacyjnymi uczestnikami zainicjowali powstanie Game Changers Social Impact – programu, w ramach którego, doświadczeni managerowie z biznesu pomogą zarządowi szpitala w implementacji najlepszych praktyk biznesowych i nowoczesnych narzędzi, możliwych do wykorzystania w zarządzaniu tą niezwykłą placówką ochrony zdrowia.

Pierwsza edycja GCA, pokazała że odważna, nietypowa formuła dobrze wpisuje się w charakter dynamicznie zmieniającego się rynku, uzbrajając uczestników w unikalne kompetencje.

Autor tekstu: Kuba Kujałowicz

Czy wiesz jakie talenty dominują w firmach w Polsce? Jaki to ma wpływ na budowę zespołów? Jaki styl pracy wyłania się z określonych konfiguracji talentów? Jak wykorzystać tę wiedzę, żeby maksymalizować wyniki i budować skuteczną współpracę w zespołach. Zapraszamy do rozmów o silnych zespołach W cyklu 5 spotkań przyjrzymy się

Kreatywność jest zaraźliwa. Podaj dalej! Podziwiamy nasze dzieci, obserwując ich spontaniczność, wyobraźnię i zdolność do tworzenia niesamowitych światów, choć sami często zapominamy, że sami byliśmy kiedyś tymi małymi odkrywcami, pełnymi pomysłów i marzeń. Każdy z nas ma w sobie gen kreatywności – czasem trzeba go tylko trochę odkurzyć! Dla dzieci

Czy zastanawiał(*)ś się kiedyś, czy współpraca jest faktycznie świętym Graalem, którego wszyscy szukamy? Czy zawsze musimy dążyć do tego, aby „grać do jednej bramki”? Cóż, przygotuj się na niewygodną prawdę: współpraca nie jest uniwersalnym lekarstwem i czasami… może okazać się trucizną! Tak, dobrze czytasz. W erze, w której podręczniki zarządzania

Współpraca w zespole – dlaczego ma kluczowe znaczenie dla organizacji i jak podnieść jej jakość? Praca zespołowa ma dzisiaj podstawowe znaczenie dla osiągania celów organizacji. Dlaczego? Możliwość połączenia kompetencji specjalistów z różnych obszarów pozwala w praktyce na uzyskanie lepszych efektów końcowych, pod warunkiem, że komunikacja w zespole i umiejętność kooperacji

PRZYSZŁOŚĆ ROZWOJU PRCOWNIKÓW – VIDEO Z THE GAME OF PEOPLE DEVELOPEMENT Jako Pracownia Gier Szkoleniowych stawiamy sobie za cel przybliżanie stanowiska osób odpowiadających za rozwój pracowników, liderów, zespołów i organizacji. Od podstaw budujemy wydarzenia skupiające działy Human Resources, członków zarządu, prezesów, managerów, ekspertów. Takim spotkaniem była czwarta już edycja The

Bez względu na profil działalności, fundamentem każdej organizacji jest prawidłowa komunikacja i współpraca w zespole pracowników, która w dużej mierze decyduje o rynkowym sukcesie firmy. Na przykładzie życia codziennego łatwo jednak o wniosek, że właściwa komunikacja w grupie to bardzo duże wyzwanie, które nie tylko wymaga zaangażowania i dobrej woli