Jakie szkolenia dla menedżerów i kadry zarządzającej warto wybierać?

Rozwój organizacji i osiąganie zamierzonych celów biznesowych zależy w dużej mierze od kwalifikacji i umiejętności pracowników. Umiejętne zarządzanie talentami i stworzenie warunków do rozwoju, a także prawidłowy onboarding pracownika to ważny krok w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy, pozwalający na pozyskiwanie i zatrzymywanie w jej szeregach najbardziej uzdolnionych specjalistów oraz kreowanie pozytywnego employer brandingu. Warto jednak zaznaczyć, że dobrze zbudowany zespół potrzebuje właściwego przewodnictwa, dlatego managerowie i kadra zarządzająca muszą być wyposażeni w odpowiednie kompetencje, których zdobycie jest możliwe dzięki dedykowanym programom szkoleniowym.

Czego się dowiesz z tego artykułu?

  • Dlaczego warto inwestować w profesjonalne szkolenia?
  • Czy szkolenia online i szkolenia z zakresu kompetencji miękkich rzeczywiście są pomocne w rozwijaniu umiejętności managerskiech?
  • Jak powinny wyglądać profesjonalne szkolenia dla managerów i kadry zarządzającej?

 

Szkolenia dla managerów jako inwestycja w rozwój firmy


Szkolenia menedżerskie pozwalają na zdobycie kluczowych z perspektywy organizacji umiejętności, co przekłada się na jakość zarządzania zespołem, a w rezultacie pozwala firmie na łatwiejsze realizacje celów biznesowych i wyższą sprzedaż. Dobry menedżer to lider, który inspiruje do działania, motywuje swoich podwładnych, potrafi rozwiązywać sytuacje konfliktowe oraz właściwie planować pracę i jest w stanie zagwarantować właściwe warunki dla rozwoju pracowników, dlatego kursy i szkolenia dla menedżerów to doskonała inwestycja w podnoszenie wydajności pracy zespołów.

W praktyce, odpowiednio dopasowane szkolenie menedżerskie może znacząco polepszyć komunikację w grupie, która ma kluczowe znaczenie dla osiąganych rezultatów projektowych oraz podnieść zaangażowanie uczestnika szkolenia. Oferując szkolenia dla menedżerów firma pokazuje, że dba o ich kompetencje i rozwój zawodowy, co dzisiaj, w zmieniających się warunkach rynkowych, stanowi absolutny priorytet. Warto również zwrócić uwagę na to, że możliwość uczestniczenia w szkoleniach dla kadry zarządzającej oraz menedżerów to jasny komunikat w stronę specjalistów poszukujących pracy, że dana organizacja rzeczywiście dba o zatrudnianych pracowników i oferuje szeroki repertuar narzędzi wspierających progres zawodowy.

Certyfikowane szkolenia managerskie – dlaczego warto je wybrać?

Certyfikowane szkolenia menedżerskie kończą się otrzymaniem określonego certyfikatu, co ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze: z perspektywy organizacji to gwarancja jakości, czyli dowód na to, że rozważana oferta rzeczywiście stanowi dobrą inwestycję budżetu szkoleniowego, a szkolenie wyposaży uczestników w niezbędne kwalifikacje. Po drugie: dla pracownika to mocny punkt w CV, potwierdzający uzyskanie konkretnych umiejętności. Wybierając szkolenia menedżerów warto więc sprawdzić, czy rzeczywiście realizacja programu będzie zwieńczona uzyskaniem certyfikatu i czy dany certyfikat ma rynkowe znaczenie.

Szkolenia miękkie dla managerów: konieczność czy wartość dodana?

Zastanawiając się, jakie szkolenia dla menedżerów wybrać, warto zwrócić uwagę na szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, czyli, na przykład, warsztaty skutecznej komunikacji, rozwiązywania sytuacji konfliktowych czy umiejętności motywowania podwładnych. Warto również rozważyć kompleksowy program szkolenia dla menedżerów, jako liderów w kontekście zmian, które są wyzwaniem dla każdej organizacji, ale dzisiaj jednocześnie stanowią konieczność, z uwagi na dynamicznie rozwijający się rynek, który wymaga od firm szybkiego dostosowania się do aktualnych warunków. Szkolenia dla wyższej kadry zarządzającej i menedżerów usprawniające kompetencje miękkie uczestników stanowią dzisiaj absolutną konieczność, niezależnie od wielkości firmy. Dlaczego? Umiejętności miękkie są kluczowe w zakresie zarządzania zespołem i to właśnie od nich w dużej mierze zależy, czy manager sprosta wyzwaniom, jakie niesie za sobą kierowanie pracownikami.

Czy szkolenia managerskie online mają rację bytu?

Szkolenia menedżerskie online cieszą się dzisiaj coraz większym zainteresowaniem. Dzieje się tak nie tylko z uwagi na warunki pandemiczne, ale również przez wzgląd na dużą popularność pracy w zespołach rozproszonych, co oznacza, że niektóre organizacje mogą borykać się z problemem zebrania wszystkich potencjalnych uczestników kursu w jednym miejscu. Szkolenia online to zresztą duża oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ pracownicy nie muszą dojeżdżać na zajęcia stacjonarne, co ma szczególnie istotne znaczenie, jeśli szkolenie odbywa się w innym mieście i w związku z tym zachodzi konieczność organizacji noclegu oraz wyżywienia. Kompromisem są szkolenia dla kadry menedżerskiej prowadzone w systemie hybrydowym.

Szkolenia dla kadry zarządzającej i managerów: jak szkolić liderów?

Wybierając szkolenia dla kadry zarządzającej i managerów, warto zadać sobie kilka podstawowych pytań. Jakich?

  • Szkolenie dla początkujących managerów czy wykwalifikowanych liderów? W praktyce inaczej będą wyglądały szkolenia dla młodych managerów, niemających jeszcze odpowiedniego doświadczenia i dla osób, które mogą pochwalić się już kilkuletnią pracą na podobnym stanowisku. Szkolenia dla początkujących managerów często skupiają się na przedstawieniu podstawowej, bardziej ogólnej wiedzy, natomiast zaawansowane kursy zwykle dotyczą konkretnych zagadnień lub wyzwań, z którymi mierzy się organizacja.
  • Jakie szkolenia dla managerów odpowiadają aktualnym potrzebom firmy lub uzupełnią braki kompetencyjne pracowników? Zastanawiając się, jakie szkolenia dla menedżerów i kadry zarządzającej warto wybrać należy w pierwszej kolejności zidentyfikować potrzeby potencjalnych uczestników. Szkolenie powinno uzupełniać braki w wiedzy lub podnosić ich umiejętności w obszarach, które z różnych powodów wymagają poprawy. Poza tym, kluczowe znaczenie mają również bieżące potrzeby firmy, na przykład, w odniesieniu do wyzwań, które wiążą się z procesem wdrażania określonych zmian.
  • Czy szkolenia managerskie są prowadzone w angażujący sposób? Nudne, nieangażujące uwagi uczestników szkolenia, nawet jeśli ich program będzie naszpikowany bardzo dużą ilością niezbędnych informacji, mogą nie przynieść pożądanych skutków, dlatego wybierając konkretną ofertę warto zwrócić uwagę na to, jaka jest forma kursu.
  • Czy możliwe jest zindywidualizowanie programu szkolenia i dostosowanie go do problemów i wyzwań konkretnej organizacji? Optymalizacja programu szkolenia pod względem indywidualnych potrzeb firmy to element sprzyjający osiąganiu założonych rezultatów. 

W praktyce szkolenia dla menedżerów i kadry zarządzającej powinny przede wszystkim gwarantować przestrzeń do rozmowy, sprzyjającą efektywnej komunikacji i przełamywaniu barier. W tym przypadku świetnie sprawdzą się odpowiednio zaprojektowane gry, które dostarczą uczestnikom podobne doświadczenia, upraszczając ich zrozumienie.

Bardzo ważne jest, żeby szkolenie dawało szansę na samodzielne eksperymenty, w środowisku podobnym do codziennego środowiska pracy kadry menedżerskiej. To pouczające doświadczenie, realizowane w bezpiecznych warunkach – ewentualne błędy nie mają bowiem jakichkolwiek konsekwencji. Przestrzeń do testowania, realizowania oraz sondowania rezultatów określonych rozwiązań w ciekawej grze biznesowej, w trakcie której uczestnicy będą musieli sprostać wyzwaniom zbliżonym do tych z codziennej pracy daje menedżerom szansę na sprawdzenie skuteczności określonych działań oraz wnikliwą analizę ich rezultatów. Na tej podstawie menedżerowie mogą natomiast wyciągnąć ważną lekcję do wykorzystania w rzeczywistych warunkach pracy.

Profesjonalne szkolenia menedżerskie muszą być strefą dialogu, pozwalającą uczestnikom nawzajem korzystać ze swoich umiejętności, kompetencji oraz doświadczeń i wymieniać się wrażeniami. Kluczowe znaczenie ma również umiejętna moderacja dyskusji, w której każda osoba będzie równorzędnym partnerem i zyska możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia.

W trakcie szkoleń należy także omówić narzędzia, którymi menedżerowie mogliby się posługiwać dla osiągnięcia konkretnych celów, wskazać ich mocne i słabe strony oraz pokazać, dlaczego rzeczywiście warto używać zaproponowanych rozwiązań.

PODSUMOWUJĄC: szkolenia dla menedżerów i kadry zarządzającej mają wpływ na sposób kierowania firmą, co w konsekwencji przekłada się na motywację podwładnych, ich satysfakcję, zaangażowanie, a dzięki temu również na realizację strategicznych celów biznesowych.

Czy wiesz jakie talenty dominują w firmach w Polsce? Jaki to ma wpływ na budowę zespołów? Jaki styl pracy wyłania się z określonych konfiguracji talentów? Jak wykorzystać tę wiedzę, żeby maksymalizować wyniki i budować skuteczną współpracę w zespołach. Zapraszamy do rozmów o silnych zespołach W cyklu 5 spotkań przyjrzymy się

Kreatywność jest zaraźliwa. Podaj dalej! Podziwiamy nasze dzieci, obserwując ich spontaniczność, wyobraźnię i zdolność do tworzenia niesamowitych światów, choć sami często zapominamy, że sami byliśmy kiedyś tymi małymi odkrywcami, pełnymi pomysłów i marzeń. Każdy z nas ma w sobie gen kreatywności – czasem trzeba go tylko trochę odkurzyć! Dla dzieci

Czy zastanawiał(*)ś się kiedyś, czy współpraca jest faktycznie świętym Graalem, którego wszyscy szukamy? Czy zawsze musimy dążyć do tego, aby „grać do jednej bramki”? Cóż, przygotuj się na niewygodną prawdę: współpraca nie jest uniwersalnym lekarstwem i czasami… może okazać się trucizną! Tak, dobrze czytasz. W erze, w której podręczniki zarządzania

Współpraca w zespole – dlaczego ma kluczowe znaczenie dla organizacji i jak podnieść jej jakość? Praca zespołowa ma dzisiaj podstawowe znaczenie dla osiągania celów organizacji. Dlaczego? Możliwość połączenia kompetencji specjalistów z różnych obszarów pozwala w praktyce na uzyskanie lepszych efektów końcowych, pod warunkiem, że komunikacja w zespole i umiejętność kooperacji stoją na

PRZYSZŁOŚĆ ROZWOJU PRCOWNIKÓW – VIDEO Z THE GAME OF PEOPLE DEVELOPEMENT    Jako Pracownia Gier Szkoleniowych stawiamy sobie za cel przybliżanie stanowiska osób odpowiadających za rozwój pracowników, liderów, zespołów i organizacji.     Od podstaw budujemy wydarzenia skupiające działy Human Resources, członków zarządu, prezesów, managerów, ekspertów. Takim spotkaniem była czwarta już

Bez względu na profil działalności, fundamentem każdej organizacji jest prawidłowa komunikacja i współpraca w zespole pracowników, która w dużej mierze decyduje o rynkowym sukcesie firmy. Na przykładzie życia codziennego łatwo jednak o wniosek, że właściwa komunikacja w grupie to bardzo duże wyzwanie, które nie tylko wymaga zaangażowania i dobrej woli