badania_650

Instytut Gallupa opublikował w 2013 roku raport dla BUSINESS LEADERS WorldWIDE na temat zaangażowania pracowników. Raport ten powstał w wyniku badania miejsc pracy, przeprowadzonego w ponad 140 krajach na całym świecie i zawiera wskazówki dla liderów, co można zrobić, aby poprawić zaangażowanie i wydajność pracowników. Stara się odpowiedzieć na pytanie, jak stopień zaangażowania przekłada się na wyniki zarówno indywidualne, jak i całej organizacji.

Niektóre z wniosków, które pojawiają się w raporcie to:

  • W firmach, w których pracownicy oraz klienci są zaangażowani w jej działania następuje nawet 240% wzrost zysków
  • Pracownicy, którzy czują się zaangażowani i mogą wykorzystać w pracy swoje talenty są bardziej wydajni, przynoszą większy zysk firmie, dłużej pracują, mają zadowolonych klientów, a ich praca jest wysokiej jakości
  • Osoby wykorzystujące regularnie (codziennie) swoje talenty mają sześciokrotnie większą szansę na zaangażowanie się w swoją pracę

Z zebranych przez Instytut Gallupa danych wynika, że tylko 13% zatrudnionych pracowników jest zaangażowanych w pracę. Większość zatrudnionych na całym świecie pracowników, to osoby niezaangażowane lub wręcz aktywnie niezaangażowane, czyli negatywnie nastawione do miejsca pracy i potencjalnie wrogie organizacji.

Dane dotyczące zaangażowania pracowników w Polsce, w latach 2011-2012, nie odbiegają od światowej normy: 17% to osoby zaangażowane, 15% – aktywnie niezaangażowane, a większość, czyli 68% , to osoby niezaangażowane.

Co ciekawe, tylko co trzeci pracownik w Polsce zgadza się ze stwierdzeniem, że ma pracę, w której codziennie może robić to, co umie najlepiej. Co czwarty przyznaje, że jego zdanie liczy się w pracy, a zaledwie co piąty przyznaje, że zwierzchnik wspiera jego rozwój.

Co organizacja może zrobić, aby poprawić zaangażowanie swoich pracowników? Odpowiedź m.in. na to pytanie można znaleźć w pełnym raporcie Global Workplace Report dostępnym tutaj >>>

[fbshare type=”button”] [linkedin_share style=”none” float=”left”] [fblike style=”button_count” float=”left” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]