Jak zaangażowanie pracownika przekłada się na wyniki organizacji?

Instytut Gallupa opublikował w 2013 roku raport dla BUSINESS LEADERS WorldWIDE na temat zaangażowania pracowników. Raport ten powstał w wyniku badania miejsc pracy, przeprowadzonego w ponad 140 krajach na całym świecie i zawiera wskazówki dla liderów, co można zrobić, aby poprawić zaangażowanie i wydajność pracowników. Stara się odpowiedzieć na pytanie, jak stopień zaangażowania przekłada się na wyniki zarówno indywidualne, jak i całej organizacji.

Niektóre z wniosków, które pojawiają się w raporcie to:

Z zebranych przez Instytut Gallupa danych wynika, że tylko 13% zatrudnionych pracowników jest zaangażowanych w pracę. Większość zatrudnionych na całym świecie pracowników, to osoby niezaangażowane lub wręcz aktywnie niezaangażowane, czyli negatywnie nastawione do miejsca pracy i potencjalnie wrogie organizacji.

Dane dotyczące zaangażowania pracowników w Polsce, w latach 2011-2012, nie odbiegają od światowej normy: 17% to osoby zaangażowane, 15% – aktywnie niezaangażowane, a większość, czyli 68% , to osoby niezaangażowane.

Co ciekawe, tylko co trzeci pracownik w Polsce zgadza się ze stwierdzeniem, że ma pracę, w której codziennie może robić to, co umie najlepiej. Co czwarty przyznaje, że jego zdanie liczy się w pracy, a zaledwie co piąty przyznaje, że zwierzchnik wspiera jego rozwój.

Co organizacja może zrobić, aby poprawić zaangażowanie swoich pracowników? Odpowiedź m.in. na to pytanie można znaleźć w pełnym raporcie Global Workplace Report dostępnym tutaj

Czy wiesz jakie talenty dominują w firmach w Polsce? Jaki to ma wpływ na budowę zespołów? Jaki styl pracy wyłania się z określonych konfiguracji talentów? Jak wykorzystać tę wiedzę, żeby maksymalizować wyniki i budować skuteczną współpracę w zespołach. Zapraszamy do rozmów o silnych zespołach W cyklu 5 spotkań przyjrzymy się

Kreatywność jest zaraźliwa. Podaj dalej! Podziwiamy nasze dzieci, obserwując ich spontaniczność, wyobraźnię i zdolność do tworzenia niesamowitych światów, choć sami często zapominamy, że sami byliśmy kiedyś tymi małymi odkrywcami, pełnymi pomysłów i marzeń. Każdy z nas ma w sobie gen kreatywności – czasem trzeba go tylko trochę odkurzyć! Dla dzieci

Czy zastanawiał(*)ś się kiedyś, czy współpraca jest faktycznie świętym Graalem, którego wszyscy szukamy? Czy zawsze musimy dążyć do tego, aby „grać do jednej bramki”? Cóż, przygotuj się na niewygodną prawdę: współpraca nie jest uniwersalnym lekarstwem i czasami… może okazać się trucizną! Tak, dobrze czytasz. W erze, w której podręczniki zarządzania

Współpraca w zespole – dlaczego ma kluczowe znaczenie dla organizacji i jak podnieść jej jakość? Praca zespołowa ma dzisiaj podstawowe znaczenie dla osiągania celów organizacji. Dlaczego? Możliwość połączenia kompetencji specjalistów z różnych obszarów pozwala w praktyce na uzyskanie lepszych efektów końcowych, pod warunkiem, że komunikacja w zespole i umiejętność kooperacji stoją na

PRZYSZŁOŚĆ ROZWOJU PRCOWNIKÓW – VIDEO Z THE GAME OF PEOPLE DEVELOPEMENT    Jako Pracownia Gier Szkoleniowych stawiamy sobie za cel przybliżanie stanowiska osób odpowiadających za rozwój pracowników, liderów, zespołów i organizacji.     Od podstaw budujemy wydarzenia skupiające działy Human Resources, członków zarządu, prezesów, managerów, ekspertów. Takim spotkaniem była czwarta już

Bez względu na profil działalności, fundamentem każdej organizacji jest prawidłowa komunikacja i współpraca w zespole pracowników, która w dużej mierze decyduje o rynkowym sukcesie firmy. Na przykładzie życia codziennego łatwo jednak o wniosek, że właściwa komunikacja w grupie to bardzo duże wyzwanie, które nie tylko wymaga zaangażowania i dobrej woli