16
Jan

www.WhiteSmokeStudio.com

Wszystkich zainteresowanych rozwojem własnym oraz zespołów zachęcamy do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu – warsztatach z grą ProfitQuest. To wciągająca i angażująca symulacja, w której sukces zależy od podejmowania trudnych decyzji, umiejętności przewidywania i współtworzenia strategii, ale także od komunikacji i współpracy z innymi. Pozwala rozwijać dotychczasową wiedzę i umiejętności oraz zweryfikować je w realnych sytuacjach zarządzania firmą i rozwoju biznesu.Uczestnicy, wcielają się w zarządy konkurujących ze sobą przedsiębiorstw. Otrzymują różne funkcje w prowadzonej przez siebie firmie wraz z przyporządkowanym zakresem odpowiedzialności.

Dlaczego warto wziąć udział?

    • Całościowe spojrzenie na przedsiębiorstwo, rozwinięcie kompetencji menedżerskich w zakresie planowania strategicznego
    • Wykorzystanie w praktyce wiedzy i umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem ryzyk związanych z działalnością na rynku (np. konkurencja, ograniczone zasoby)
    • Pokazanie jak poszczególne procesy, które zachodzą w każdej organizacji przekładają się na dane finansowe
    • Podnoszenie świadomości biznesowej wśród kadry managerskiej lub kandydatów na stanowiska kierownicze

 

Prowadzący spotkanie


Pracownia Gier_Agnieszka Wrona_1jpg

Agnieszka Wrona – trener biznesu, psycholog i praktyk zarządzania procesami HR. Psycholog, od ponad 10 lat zajmuje się rozwojem kompetencji z obszaru zarządzania strategicznego organizacją, zarządzania zespołami oraz efektywności osobistej. Konsultantka Extended DISC na poziomie indywidualnym i zespołowym, korzysta także z metodologii Team Coaching International ™  oraz Gallup StrengthsFinder®. Specjalizuje się również w szkoleniach z zakresu zarządzania czasem. Ekspertka w obszarze gier kompetencyjnych – pomiaru kompetencji metodą gier on-line.  Project Manager dużych projektów badawczych i rekrutacyjnych. W roli konsultantki współpracuje przy tworzeniu i doskonaleniu polityki personalnej firm oraz zarządzaniu procesami z obszaru HR. Doświadczona asesorka i projektantka metody Assessment/Development Center. Certyfikowany coach metodyki CoachWise akredytowanej przez ICF.

zdj

Jakub Radolak – facylitator gier i konsultant. Inżynier Architektury Krajobrazu (SGGW), absolwent Międzywydziałowych Studiów Ekonomiczno-Menedżerskich Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada trzyletnie doświadczenie w branży gier  szkoleniowych i biznesowych. Projektant grywalizacji dla szkół, gier szkoleniowych oraz planszowych (współpracował m.in. z firmą Trefl). Pracuje jako konsultant w zakresie gier i narzędzi szkoleniowych.
W Pracowni Gier Szkoleniowych pracuje jako facylitator gier, prowadząc rozgrywki gier i symulacji. W realizacjach z grą The Tree of Life koordynuje wydarzenia, przygotowując harmonogram rozgrywek i czuwając nad prawidłowym przebiegiem gry. Pracował między innymi dla takich Klientów jak: Deloitte Sp. z o.o., Volvo, Sapiens, Warbud, DNV, EulerHermes, Sobiesław Zasada, Bank Pocztowy.

Partner wydarzenia

Experience corner_PGS_230x130

The Heart Warsaw

Kiedy i gdzie

6-7 lutego 2019 roku (środa-czwartek), godz. 9:00 – 16:00

The Heart Warsaw (38 p. Warsaw Spire; Pl. Europejski 1, Warszawa)

Parking: miejski (strefa płatnego parkowania) lub w budynku Warsaw Spire (8pln/h)

Wydarzenie ma charakter zamknięty i wymaga rejestracji.

Formularz Zapisu

Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Numer kontaktowy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

Adres (wymagane)

NIP (wymagane)

 
 
UWAGI:

1. Pracownia Gier rezerwuje sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń w szczególności do odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora. Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail nie później niż 5 dni przed datą spotkania.

2. Pokazy otwarte Pracowni Gier Szkoleniowych są bezpłatne.

3. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, od osób, które potwierdzą swoją obecność, ale nie wezmą udziału i nie anulują swojego udziału na co najmniej 24 godziny przed wydarzeniem, pobrana zostanie opłata regulacyjna w wysokości 100 zł + VAT.

4. Skuteczne odwołanie zamiaru uczestnictwa, zwalniające z obowiązku uiszczenia opłaty regulacyjnej, może nastąpić najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem spotkania, wyłącznie drogą mailową. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym, jak również jego niedowołanie i niepojawienie się na spotkaniu, nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty regulacyjnej. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
Informację o odwołaniu uczestnictwa w spotkaniu prosimy przekazać drogą mailową na adres: biuro@pracowniagier.com

Wyrażam zgodę na:

Skąd dowiedziałeś/dowiedziałaś się o wydarzeniu?


Inne