Już dziś zapraszamy Państwa na spotkanie, podczas którego, zaprezentujemy jak mogą wyglądać angażujące spotkania online oraz przedstawimy warianty gier integracyjnych, jakie realizujemy zdalnie. Przygotowaliśmy dwa terminy – 29 kwietnia w godzinach wieczornych oraz 6 maja w ciągu dnia. 

Przynależność do zespołu to jedna z ważniejszych potrzeb pracowników. Ma wpływ na zaangażowanie i co za tym idzie – efektywność. Szczególnie w pracy zdalnej, gdy jesteśmy pozbawieni  możliwości codziennych spotkań przy kawie – warto zadbać, aby zespół czuł się nadal zespołem. 

Dla kogo jest to spotkanie? 

Do udziału w pokazie zapraszamy:

  • osoby pracujące w działach HR, odpowiedzialne za projektowanie rozwiązań szkoleniowych i rozwojowych, 
  • managerów, team liderów i tych, którzy odpowiadają za transformację i potrzebują do tego efektywnych zespołów, 
  • osoby, których stoją w obliczu zintegrowania pracowników, kick-off’u nowych projektów, zmian wymagających zaangażowania wielu interesariuszy, zgranego działania wielu zespołów w firmie. 

Termin i miejsce

Spotkanie odbędzie się 29.04 w godzinach 20:00-21:30 oraz 6.05 w godzinach 11:00-12:30.

Miejsce : Aplikacja Zoom

Prowadzący

Paweł Krzywicki Pracownia Gier

Paweł Krzywicki, trener, coach ICF z akredytacją Associate Certified Coach™ (ACC)

Specjalizuje się m.in. w rozwijaniu kompetencji istotnych w pracy zespołowej takich jak budowanie długotrwałych i satysfakcjonujących relacji, budowanie zaangażowania, opracowywanie i wdrażanie planów operacyjnych, efektywna komunikacja, zarządzania sytuacjami konfliktowymi, nieszablonowego rozwiązywania problemów. 

Jest entuzjastą i praktykiem innowacyjnych form edukacji dorosłych, w szczególności experiential learning”. 

Atrakcyjność i dynamika jego szkoleń przekłada się na zaangażowanie emocjonalne Uczestniczek i Uczestników w proces uczenia się, czyniąc go skuteczniejszym. Zrealizował ponad 4000 godzin szkoleniowych.

Aby zapisać się na pokaz prosimy o kontakt na marketing@pracowniagier.com