W ramach projektu „Zgrany Urząd – kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami” w ramach wypracowaliśmy we współpracy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych oraz Uniwersytetem DELFT następujące programy rozwojowe, oparte na nowatorskiej metodzie symulacji  organizacyjnych:

  • Gra „Galeria Perspektyw” i opracowane szkolenie nt. współpracy zorientowanej na beneficjenta
  • Gra „UFO” i opracowany warsztat nt. współpracy zespołu zarządzającego
  • Gra „Wrota wieków” i opracowany warsztat nt. innowacyjności i współpracy w całej organizacji
  • Narzędzie „Archipelago Competence Game wersja specjalna” oraz opracowany warsztat „Klient czy petent? Obywatel w centrum usług publicznych”, mające na celu podniesienie kompetencji współpracy i przepływu informacji, rozwój kompetencji miękkich we współpracy z beneficjentem.

 

Programy rozwojowe, skierowane do podmiotów sektora publicznego, wytworzone w ramach projektu finansowanego z funduszy europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwolnione są z kosztów licencyjnych.

Istnieje możliwość przeprowadzenia wdrożenia przez trenerów i konsultantów Pracowni Gier Szkoleniowych; koszty wdrożenia szacowane są indywidualnie.

Jak skorzystać z programów?

Zapraszamy do kontaktu zgrany.urząd@pracowniagier.com

Tel: 22 6488552