EDUKACJA DLA ORGANIZACJI POZABIZNESOWYCH

Rozwijamy kompetencje zespołów urzędników, nauczycieli i liderów społecznych administracji publicznej i organizacji społecznych. Podnosimy jakość i efektywność współdziałania systemów, których celem jest dobro społeczne. Pomagamy edukatorom w uczeniu w atrakcyjny i nowoczesny sposób.  Projektujemy gry edukacyjne promujące wiedzę obywatelską. 

ZASTOSOWANIE GIER W EDUKACJI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

KORZYŚCI Z WYKORZYSTANIA GIER W EDUKACJI I SZKOLENIACH:

NOWOCZESNA ADMINISTRACJA

Warsztat koordynacji pracy zespołów

Doskonalimy efektywność współdziałania departamentów, centralnych i regionalnych struktur administracji, NGO’s oraz zespołów projektowych w administracji. Szkolimy zespoły międzynarodowe w języku angielskim.

Warsztat rozwija zdolność wypracowania wspólnych celów zróżnicowanych jednostek publicznych w procesach legislacyjnych i konsultacji społecznych. Jest narzędziem wymiany informacji i osiągania porozumień.

LIDER SPOŁECZNY

Warsztaty nt. rozwoju kompetencji przywódczych

Doskonalenie umiejętność komunikacji, skutecznego wywierania wpływu i przewodzenia zespołom. Warsztaty dedykowane liderom organizacji edukacyjnych, społecznych i samorządowych. Podnoszą kompetencje zarządzania projektami i działaniami w środowisku. Wzmacniają umiejętności budowania autorytetu społecznego.

SKUTECZNA ORGANIZACJA

Warsztaty współpracy zespołów

Warsztaty dla zespołów sektora sektora publicznego, otoczenia biznesu i III sektora. Podnosi efektywność działań zespołów. Doskonali umiejętności współpracy i wymiany informacji w obrębie organizacji. Wzmacnia skuteczność działań w orientacji na cele i zadania. Poprawia jakość relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

NAUKA METODĄ GIER I SYMULACJI

Warsztat zastosowania gier i symulacji w edukacji

Warsztat daje praktyczną wiedzę na temat zasad nauczania metodą gier, umiejętności stosowania gier jako narzędzia edukacyjnego i projektowania własnych gier. W trakcie warsztatu uczestnicy poznają rodzaje i formy gier edukacyjnych i szkoleniowych oraz proces grywalizacji jako ustrukturyzowaną metodę budowania celów, reguł i zasad stymulujących do nauki. Nauczą się roli nauczyciela, trenera i facylitatora w procesie nauki metodą gier. Poznają szablony gier do wykorzystania w konkretnych dziedzinach edukacji. Zdobędą umiejętność projektowania gier we własnych procesach edukacyjnych.

Czy wiesz jakie talenty dominują w firmach w Polsce? Jaki to ma wpływ na budowę zespołów? Jaki styl pracy wyłania się z określonych konfiguracji talentów? Jak wykorzystać tę wiedzę, żeby maksymalizować wyniki i budować skuteczną współpracę w zespołach. Zapraszamy do rozmów o silnych zespołach W cyklu 5 spotkań przyjrzymy się

Kreatywność jest zaraźliwa. Podaj dalej! Podziwiamy nasze dzieci, obserwując ich spontaniczność, wyobraźnię i zdolność do tworzenia niesamowitych światów, choć sami często zapominamy, że sami byliśmy kiedyś tymi małymi odkrywcami, pełnymi pomysłów i marzeń. Każdy z nas ma w sobie gen kreatywności – czasem trzeba go tylko trochę odkurzyć! Dla dzieci

Czy zastanawiał(*)ś się kiedyś, czy współpraca jest faktycznie świętym Graalem, którego wszyscy szukamy? Czy zawsze musimy dążyć do tego, aby „grać do jednej bramki”? Cóż, przygotuj się na niewygodną prawdę: współpraca nie jest uniwersalnym lekarstwem i czasami… może okazać się trucizną! Tak, dobrze czytasz. W erze, w której podręczniki zarządzania

Współpraca w zespole – dlaczego ma kluczowe znaczenie dla organizacji i jak podnieść jej jakość? Praca zespołowa ma dzisiaj podstawowe znaczenie dla osiągania celów organizacji. Dlaczego? Możliwość połączenia kompetencji specjalistów z różnych obszarów pozwala w praktyce na uzyskanie lepszych efektów końcowych, pod warunkiem, że komunikacja w zespole i umiejętność kooperacji stoją na

PRZYSZŁOŚĆ ROZWOJU PRCOWNIKÓW – VIDEO Z THE GAME OF PEOPLE DEVELOPEMENT    Jako Pracownia Gier Szkoleniowych stawiamy sobie za cel przybliżanie stanowiska osób odpowiadających za rozwój pracowników, liderów, zespołów i organizacji.     Od podstaw budujemy wydarzenia skupiające działy Human Resources, członków zarządu, prezesów, managerów, ekspertów. Takim spotkaniem była czwarta już

Bez względu na profil działalności, fundamentem każdej organizacji jest prawidłowa komunikacja i współpraca w zespole pracowników, która w dużej mierze decyduje o rynkowym sukcesie firmy. Na przykładzie życia codziennego łatwo jednak o wniosek, że właściwa komunikacja w grupie to bardzo duże wyzwanie, które nie tylko wymaga zaangażowania i dobrej woli