KTO MA WPŁYW NA WIZERUNEK ORGANIZACJI?

SLOGAN

Symulacja dotyczy tematyki komunikacji w strukturach poziomych, ze szczególnym uwzględnieniem orientacji na potrzeby klienta (także wewnętrznego). Ujawnia zależność między umiejętnością współdziałania pomiędzy zespołami a jakością produktu końcowego, jaki otrzymuje Klient.

Gracze, podzieleni na zespoły, są konkurującymi na rynku firmami produkcyjnymi. Walczą o tego samego Klienta. Produkują, promują i sprzedają produkt, którym są… slogany. Muszą rozumieć Klienta i swoje zadania, współpracować, planować, komunikować się ze sobą i sprawnie organizować pracę. Celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów poprzez dostarczenie Klientowi produktów najlepiej spełniających jego potrzeby.

Korzyści dla organizacji:

Zastosowanie:

📌 Jedna złota zasada, którą zapamiętam z dzisiejszej gry i zastosuję w codziennej pracy, to większe wykorzystanie wiedzy kolegów oraz komunikacja i współpraca. Gra uświadomiła mi też, że trzeba zawsze mieć na względzie klienta i jego potrzeby.

📌 To był prawdziwy test otwartości i dynamiki, współpracy i pracy zespołowej. Zaskoczyło mnie też, jak szybko czas minął i jak fajnie pracowaliśmy w nowym, nieznanym składzie.