WPŁYW ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM NA EFEKTYWNOŚĆ SPRZEDAŻY 

Archipelago

Symulacja o wpływie zarządzania relacjami z klientem na efektywność sprzedaży. Uczestnicy w grze zarządzają działami sprzedaży i marketingu w konkurujących ze sobą firmach. Ich celem jest osiągnięcie jak najwyższego zysku poprzez odpowiednie działania pozafinansowe, takie jak:

 

 poznawanie preferencji klientów z różnych segmentów,
 dopasowywanie do nich oferty,
 koordynowanie działań marketingowych i sprzedażowych.
 

 

To okazuje się kluczem do zwiększenia sprzedaży.

Korzyści dla organizacji:

Zastosowanie:

Sprzedaż to gra i to wcale nie metafora