SYMULACJA KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY W ZŁOŻONYCH STRUKTURACH ORGANIZACJI

HEXgame

HEXgame to metafora dużej organizacji. Gracze doświadczają silnie angażującego doświadczenia zarządzania państwem. Mają bardzo ograniczone i trudno dostępne zasoby. Muszą negocjować na różnych szczeblach władzy, radzić sobie z lokalnymi kryzysami i niezadowoleniem społecznym. W sytuacji utrudnionej komunikacji muszą rozsądnie zarządzać i pełnić role przywódcze.

Gra HEXgame została opracowana w 1976 roku dla UNESCO przez zespół naukowców pod kierunkiem Richarda D. Duke. Powstała w odpowiedzi na pilną potrzebę wykształcenia kadry osób zarządzających w sektorze publicznym i prywatnym w Ghanie. Była częścią programu UNESCO wspierającego rozwój w krajach Trzeciego Świata i próbie rozwiązania ich dramatycznych problemów społeczno-ekonomicznych.

Zastosowanie:

Rekomendowanie dla:

📌 Gra była bardzo ciekawa, angażująca umysłowo i emocjonalnie, pokazująca też dynamikę relacji pomiędzy różnymi szczeblami.

📌 Taka forma szkolenia pozwala na zaangażowanie każdego z uczestników i wypracowanie wspólnych celów a dodatkowo daje mnóstwo radości i pokazuje prawdziwe oblicza uczestników.

📌 Bezpieczne pole do testowania rozwiązań. 

Gra HEXGame została opracowana w 1976 roku dla UNESCO przez zespół naukowców pod kierunkiem Richarda D. Duke. Powstała w odpowiedzi na pilną potrzebę wykształcenia kadry osób zarządzających w sektorze publicznym i prywatnym w Ghanie. Była częścią programu UNESCO wspierającego rozwój w krajach Trzeciego Świata i próbie rozwiązania ich dramatycznych problemów społeczno-ekonomicznych.