Spotkania integracyjne a metoda gier i symulacji

Koniec roku to czas, kiedy dział HR staje często przed wyzwaniem zorganizowania niebanalnego wyjazdu integracyjnego, zazwyczaj podsumowującego cały rok w firmie. Takie wyjazdy mają przede wszystkim budować zespołowego ducha i zwiększać poczucie przynależności do firmy, a wszystko to w atmosferze dobrej zabawy.

Na rynku funkcjonuje wiele firm eventowych, które wspierają firmy w organizacji tego typu spotkań. Wśród najczęściej proponowanych form aktywności dla uczestników są: sporty ekstremalne i zajęcia outdoorowe (np.: loty balonem, jazdy quadami, parki linowe, paintball),  wieczorki tematyczne, koncerty, akcje prospołeczne (np. malowanie przedszkolnych sal, czy placu zabaw).

Coraz częściej od spotkania integracyjnego wymaga się także dodatkowej funkcji. Poza zabawą i teambuildingiem idealnie, aby program zawierał także aspekt edukacyjny; tak, aby wiedzę, czy umiejętności zdobyte podczas integracji przenieść na grunt codziennej pracy.

Odpowiedzią na taką potrzebę jest edutainment – uczenie przez zabawę. Pojęcie, które w pierwszej chwili może się kojarzyć z nauką dzieci i młodzieży, ma jak najbardziej zastosowanie w uczeniu dorosłych. Gry i symulacje biznesowe zawierają w sobie element zabawy i zaangażowania oraz pozwalają na bezbolesne „przemycenie” elementów szkoleniowych.

Dlaczego gry są skuteczne?

Gry, często w odróżnieniu od „czystych” symulacji biznesowych, opierają się na metaforze. Sytuacja, w której zostają postawieni gracze, często zupełnie odbiega od ich codziennej rzeczywistości biznesowej. Zadanie może polegać np. na wcieleniu się w rolę dowódcy amerykańskich sił zbrojnych i wynegocjowaniu najkorzystniejszego kontraktu na zakup myśliwców. W innej historii możemy zostać rozbitkami na wyspie zamieszkałej przez mało przyjazne plemię i tylko od naszych umiejętności budowania zaufania, zależeć będzie nasze przetrwanie podczas wybuchu wulkanu.

Doświadczeni trenerzy metody nauki przez doświadczenie, po zakończonej rozgrywce, sytuacje czy role z gry, przekładają na rzeczywistość zawodową. Dzięki metaforze uczestnicy poszerzają swoją perspektywę, uświadamiają sobie rzeczy, które są na co dzień niewidoczne. Pamiętajmy, że gra i omówienie po niej są nierozłączne!

Przeniesienie uczestników w sytuację gry pozwala im lepiej, przyjemniej i szybciej uczyć się nowych treści, czy umiejętności. Jak twierdzi badacz uczenia się David A. Kolb, nauka poprzez doświadczenie i w odniesieniu do dotychczasowych doświadczeń, przynosi znacznie lepsze rezultaty w przypadku osób dorosłych niż zdobywanie wiedzy poprzez bierne słuchanie.

Udział w grze pozwala doświadczyć sprzyjającego rozwojowi stanu flow, czyli pełnej koncentracji na zadaniu, świadomości wykorzystywania swojego potencjału, maksymalnego zaangażowania. Mihaly Csikszentmihalyi – profesor psychologii – w swoim badaniu: “Flow: The Psychology of Optimal Experience”,  stwierdza wprost, że ludzie są w tym stanie także najszczęśliwsi.

Gra umożliwia także uczenie się na błędach. Zapewnia bezpieczne środowisko, a nasze decyzje nie są krytykowane – są podstawą do informacji zwrotnej. Jak mówią sami gracze – “gra to nauka na błędach, które nic nie kosztują”.

Czego firmy oczekują od spotkań integracyjnych?

Podstawową potrzebą zgłaszaną przez klientów jest połączenie dwóch elementów: mądrej integracji (tzn. takiej, która zawiera w sobie elementy nauki lub zakomunikowania wartości firmowych) i dobrej zabawy – zabawy, której pracownicy jeszcze nie miel jeszcze okazji zaznać.

Efekt, do którego się dąży, to zaangażowanie pracowników w realizację celu firmy oraz świetnie współdziałające zespoły.

Ponieważ każda firma ma swoją specyfikę, różne są sposoby, jak do tego dojść. Dlatego już na etapie zapytania ważne jest rzetelne rozpoznanie potrzeb klienta. Wyniki takiego badania mają decydujący wpływ na wybór konkretnej gry,  nakreślą kierunek jej omówienia oraz wskażą, jak stworzyć spójny program całego spotkania.

Jak zorganizować dobre spotkanie integracyjne?

Managerowie pracujący w firmie z branży spożywczej (50 osób) co roku spotykają się na wyjeździe podsumowującym. Członkom zarządu zależy przede wszystkim na zbudowaniu zespołu, który razem jest w stanie wygrywać.

Na pytanie: Gdybyśmy mogli zmienić tylko jedną rzecz w firmie, co by to było?

Odpowiedź brzmiała: ZAANGAŻOWANIE.

Powstał program spotkania integracyjnego, w którym główną rolę odegrało zaangażowanie.

Początek takiego spotkania miał dosyć tradycyjny przebieg – członkowie zarządu zaprezentowali spójny plan rozwoju na nadchodzący rok. Nie do końca standardowo przygotowali się do tej prezentacji. Specjalnie na tę okazję zaangażowano specjalistę od wystąpień publicznych, który indywidualnie pracował z każdym z prelegentów.

Następnie rozpoczęła się bardziej interaktywna część spotkania, angażująca wszystkich pracowników organizacji. Zaproszono ich do trzech wybranych specjalnie dla nich gier, które miały wzmacniać pożądane kompetencje i zachowania. Pierwsza z gier – karciany turniej o niejasnych zasadach gry – miała pokazać wagę uwspólniania wiedzy w organizacji. Czy wszyscy znamy zasady? Czy są dla nas zrozumiałe?

Rozegrana później gra-łamigłówka, zachęciła do eksperymentowania oraz szukania nowych, nie zawsze oczywistych rozwiązań.

Efekt współpracy, zaangażowania oraz optymalizacji wzmocniła zaserwowana na koniec gra wymagająca wspólnego budowania konstrukcji z różnie powycinanych desek i wyścig na czas, tak, aby wszystkie drużyny osiągnęły jak najlepszy czas.

Wieczór zakończył się warsztatami śpiewu oraz gry na bębnach, co podsyciło zaangażowanie zespołu oraz ukierunkowało na realizację wspólnego celu.

Jakie efekty przyniosło spotkanie integracyjne?

Managerowie uświadomili sobie wartość współpracy między nimi i w ich zespołach oraz swoją rolę w jej budowaniu, wagę jasno wyznaczonego celu w realizacji zadań, jasności zasad i sprawdzanie ich rozumienia oraz czytelnej komunikacji i informacji zwrotnej.

Wszystkie te kompetencje managerowie trenowali w grach symulacyjnych. Wnioski dla swojej pracy wyciągnęli wspólnie.

A co uczestnicy powiedzieli na temat zastosowanej metody?

„Gry to wartościowe ćwiczenie rozwijające współpracę w grupie pozwalające dojść do głębokich wniosków w sympatycznej i relaksującej atmosferze”

 „O wiele więcej praktycznych obserwacji niż przy szkoleniu bardziej konwencjonalnym”

„To ciekawa forma poznawania siebie”

„W łatwy sposób można się nauczyć trudnych rzeczy”

„Dobre doświadczenie oraz czas, kiedy mogliśmy przyjrzeć się samym sobie i naszej współpracy”

Prowadzenie spotkań integracyjnych

Spotkania integracyjne metodą gier i symulacji mogą trwać od dwóch godzin do dwóch dni. Liczba uczestników – nawet do 100 osób i więcej.

Największą wartość mają wtedy, gdy są prowadzone przez profesjonalnych trenerów, którzy doskonale znają gry i mechanizm ich działania, ale także są ekspertami od procesów grupowych i zarządzania zespołami.

Autorka tekstu: Agnieszka Dąbrowska

Czy wiesz jakie talenty dominują w firmach w Polsce? Jaki to ma wpływ na budowę zespołów? Jaki styl pracy wyłania się z określonych konfiguracji talentów? Jak wykorzystać tę wiedzę, żeby maksymalizować wyniki i budować skuteczną współpracę w zespołach. Zapraszamy do rozmów o silnych zespołach W cyklu 5 spotkań przyjrzymy się

Kreatywność jest zaraźliwa. Podaj dalej! Podziwiamy nasze dzieci, obserwując ich spontaniczność, wyobraźnię i zdolność do tworzenia niesamowitych światów, choć sami często zapominamy, że sami byliśmy kiedyś tymi małymi odkrywcami, pełnymi pomysłów i marzeń. Każdy z nas ma w sobie gen kreatywności – czasem trzeba go tylko trochę odkurzyć! Dla dzieci

Czy zastanawiał(*)ś się kiedyś, czy współpraca jest faktycznie świętym Graalem, którego wszyscy szukamy? Czy zawsze musimy dążyć do tego, aby „grać do jednej bramki”? Cóż, przygotuj się na niewygodną prawdę: współpraca nie jest uniwersalnym lekarstwem i czasami… może okazać się trucizną! Tak, dobrze czytasz. W erze, w której podręczniki zarządzania

Współpraca w zespole – dlaczego ma kluczowe znaczenie dla organizacji i jak podnieść jej jakość? Praca zespołowa ma dzisiaj podstawowe znaczenie dla osiągania celów organizacji. Dlaczego? Możliwość połączenia kompetencji specjalistów z różnych obszarów pozwala w praktyce na uzyskanie lepszych efektów końcowych, pod warunkiem, że komunikacja w zespole i umiejętność kooperacji stoją na

PRZYSZŁOŚĆ ROZWOJU PRCOWNIKÓW – VIDEO Z THE GAME OF PEOPLE DEVELOPEMENT    Jako Pracownia Gier Szkoleniowych stawiamy sobie za cel przybliżanie stanowiska osób odpowiadających za rozwój pracowników, liderów, zespołów i organizacji.     Od podstaw budujemy wydarzenia skupiające działy Human Resources, członków zarządu, prezesów, managerów, ekspertów. Takim spotkaniem była czwarta już

Bez względu na profil działalności, fundamentem każdej organizacji jest prawidłowa komunikacja i współpraca w zespole pracowników, która w dużej mierze decyduje o rynkowym sukcesie firmy. Na przykładzie życia codziennego łatwo jednak o wniosek, że właściwa komunikacja w grupie to bardzo duże wyzwanie, które nie tylko wymaga zaangażowania i dobrej woli