dickdukeGra HEXGame została opracowana w 1976 roku dla UNESCO przez zespół naukowców pod kierunkiem Richarda D. Duke. Powstała w odpowiedzi na pilną potrzebę wykształcenia kadry osób zarządzających w sektorze publicznym i prywatnym w Ghanie. Była częścią programu UNESCO wspierającego rozwój w krajach Trzeciego Świata i próbie rozwiązania ich dramatycznych problemów społeczno-ekonomicznych. Gra musiała być prosta i skuteczna, ponieważ krótki czas wykształcenia nowej kadry, był kluczowym elementem planu pomocy.

Pierwsza rozgrywka gry odbyła się na międzynarodowych warsztatach dla menedżerów zorganizowanych przez Uniwersytet Nauki i Technologii z Kumasi oraz Tema Development Corporation z Ghany. Uczestnicy – urzędnicy wysokiego szczebla z różnych ministerstw – początkowo byli wrogo nastawieni do warsztatów z wykorzystaniem gry. W trakcie rozgrywki jednak sytuacja diametralnie się zmieniła i wśród uczestników dawało się wyczuć podekscytowanie, a sama gra wywołała dyskusję, która zakończyła się długo po oficjalnym końcu szkolenia. Podsumowanie tego spotkania, a także całej konferencji spisane przez samego Richarda D. Duka można przeczytać w oryginalnym dokumencie z 1976 roku tutaj: http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000207/020784eb.pdf

Co mogło wywołać takie emocje wśród graczy? W symulacji HEXGame zadaniem graczy jest zarządzanie państwem HEXLand. Zarządzanie to odbywa się na trzech poziomach władzy: rządu, regionów oraz gmin. Gracze dysponują bardzo ograniczonymi i trudno dostępnymi zasobami. Muszą negocjować na różnych szczeblach władzy, radzić sobie z lokalnymi kryzysami i niezadowoleniem społecznym. W sytuacji utrudnionej komunikacji i niepełnej informacji muszą rozsądnie zarządzać posiadanymi zasobami i pełnić role przywódcze.

Podczas gry uczestnicy doświadczają wyzwań komunikacyjnych typowych dla wielopoziomowej struktury zarządzania. Dowiadują się, jak ważna dla osiągania celów biznesowych jest współpraca, szczególnie w obszarze wymiany i skoordynowanego przepływu informacji. Podczas gry mają możliwość przyjęcia funkcji innej niż ta pełniona w rzeczywistości, co pomaga w lepszym zrozumieniu funkcjonowania organizacji oraz sposobu zarządzania nią.

Mogłoby się wydawać zaskakujące, jak taka gra trafiła do szkoleń biznesowych. Pracownia Gier Szkoleniowych, nie po raz pierwszy zresztą, dostrzegła szersze i bardziej uniwersalne zastosowanie gry, szczególnie w szkoleniach dla liderów. Kompetencje wymagane do skutecznego zarządzania państwem na różnych poziomach władzy są porównywalne z tymi do bycia skutecznym liderem na różnych szczeblach organizacji komercyjnej. Metafora zarządzania państwem pogrążonym w kryzysie, bardzo dobrze sprawdza się w przełożeniu na realia biznesowe.

Jakie doświadczenie ma Pracownia Gier? Pracownia Gier przeprowadziła wiele warsztatów w oparciu o symulację HEXGame zarówno dla polskich, jak i międzynarodowych organizacji. Cele jakie stawiali sobie Klienci PGS to m.in. wzrost zaangażowania zespołu regionalnych szefów sprzedaży, poprawienie umiejętności wywierania wpływu na innych przez liderów organizacji, usprawnienie przepływu informacji między poszczególnymi działami.

Dwukrotnie Pracownia Gier była obecna także na Forum on Global Governance – w 2013 roku w Delhi, oraz w 2014 roku w Rio de Janeiro. Jeszcze w tym roku rozegramy HEXGame w Hamburgu. Forum to jest coroczną inicjatywą niemieckich fundacji Zait i Bucerius oraz hinduskiej fundacji Observer Research Foundation, ma na celu rozwój wiedzy i umiejętności młodych liderów, a jego tematyka koncentruje się wokół globalnych wyzwań politycznych, gospodarczych i społecznych. Uczestnikami naszych warsztatów byli pracownicy rozmaitych instytucji rządowych i międzynarodowych oraz firm z Europy, obu Ameryk, Afryki, Azji i Australii.

[fbshare type=”button”] [linkedin_share style=”none” float=”left”] [fblike style=”button_count” float=”left” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]