Na podstawie książki Mortena Hansena: “Collaboration – How Leaders Avoid the Traps, Create Unity, and Reap Big Results”

wspolpraca-cel (800x518)

Idea współpracy jest bliska sercu dla wielu liderów. Problemy pojawiają się, gdy zaczynają działać w kierunku jej rozwoju. Oczywistym celem współpracy jest przełamywanie silosów i skłonienie ludzi do wspólnej pracy. Jednak, aby gra była warta świeczki – współpraca powinna generować wyniki. Należy zadać sobie pytanie: “Jaki jest potencjał wzrostu dla naszej organizacji płynący ze współpracy?”
Bardzo powszechne jest myślenie, że współpraca jest lekarstwem na wszystkie bolączki firmy. Niestety nie jest tak pięknie. W praktyce wszystko wygląda bardziej chaotycznie i niejasno. Łatwo jest popełnić błąd próbując oszacować potencjalną wartość współpracy.

Chociaż może wydawać się to nielogiczne, to kluczem do dobrej współpracy jest, aby wiedzieć, kiedy należy jej odmówić. Jeśli potrafisz ocenić, kiedy współpraca nie ma sensu i zrezygnować z tego powodu z projektów, które nie rokują, zwiększasz szanse powodzenia innych projektów.
wspolpraca-nagroda (800x792)
W podjęciu racjonalnej decyzji pomoże obliczenie tzw. „Premii współpracy”.
Obliczenie “Premii współpracy” jest dobrym wskaźnikiem na to, czy współpraca powinna mieć miejsce, czy nie. Jeśli premia jest liczbą dodatnią, stoisz przez dobrą propozycją biznesową i powinieneś się na nią zdecydować. Jeśli jest liczbą ujemną, lepiej się w nią nie angażować.

Premia współpracy = zysk z projektu – utracone korzyści – koszty współpracy

gdzie:
Zysk z projektu – to wartość netto wynikająca z proponowanej współpracy.
Utracone korzyści – to wartość netto inwestycji, jaką musi ponieść firma, aby sfinansować współpracę. Aby ją poznać, należy odpowiedzieć sobie na pytanie: ”Co innego moglibyśmy zrobić z zyskiem wykorzystując czas, energię i zasoby przeznaczone na daną współpracę?”
Koszty współpracy – to poniesione koszty związane z trudnościami wynikającymi z pracy między jednostkami, aby współpraca była w ogóle możliwa oraz czas i energia spędzone nad ustalaniem wielu szczegółów i związane z komplikacjami, opóźnieniami, przekroczeniem budżetu, etc.

Dobry i skuteczny lider będzie się starał robić wszystko, co w jego mocy, aby maksymalnie obniżyć koszty współpracy. Zmniejszając albo najlepiej pozbywając się całkowicie wszelkich zewnętrznych przeszkód współpracy zwiększa się prawdopodobieństwo na to, że premia współpracy będzie liczbą dodatnią. Im więcej jest ludzi, którzy wiedzą na czym polega współpraca, tym lepiej.

“Bardzo łatwo dać się ponieść idei współpracy wierząc, że przyniesie ona same korzyści. Równie źle jest nie doceniać współpracy. Kiedy liderom zdarza się – niesłusznie – myśleć, że nic albo niewiele może wyniknąć ze współpracy między działami organizacji, tracą wielką szansę. Czasem wynika to z obawy, że współpraca może zabić samodzielność danej jednostki.”– Morten Hansen

[fbshare type=”button”] [linkedin_share style=”none” float=”left”] [fblike style=”button_count” float=”left” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]