Jak skutecznie rozwijać talenty w organizacji?

Ludzie to fundament każdej firmy. W związku z tym, właściwa integracja pracowników i zapewnienie im profesjonalnego wsparcia, jak chociażby szkolenia motywacyjne, stanowi ważny element zarządzania zasobami ludzkimi. Odpowiednie docenienie kompetencji oraz umiejętności pracowników może się natomiast przełożyć nie tylko na osiąganie bardziej zadowalających wyników finansowych, ale przede wszystkim – da im jasny sygnał, że są zauważani i doceniani. Umiejętne zarządzanie talentami w organizacji jest więc rozwiązaniem, które gwarantuje wymierne korzyści, dlatego zdecydowanie warto zadbać o to, żeby struktura firmy pozwalała na „wyłapywanie” szczególnie uzdolnionych osób oraz zaplanować ich późniejsze szkolenie.

Czego dowiesz się z tego artykułu?

Na czym polega zarządzanie talentami w organizacji?

Zarządzanie talentami w firmie oznacza rozpoznanie osób wyróżniających się na tle innych pracowników oraz właściwą diagnozę ich kluczowych kompetencji. Właściwy rozwój talentów w organizacji skupia się również na zaproponowaniu pracownikom satysfakcjonujących szans na rozwój zawodowy oraz odpowiedniego wynagrodzenia, także w kontekście benefitów pozafinansowych.

Właściwe zarządzanie talentami wiąże się z szeregiem zalet, które zdecydowanie wskazują na konieczność wdrożenia rozwiązań umożliwiających rozwój przodujących pracowników.

Po pierwsze: system zarządzania talentami pozwala firmie na zasilenie jej szeregów specjalistami o najwyższych kwalifikacjach, co przekłada się na wyniki pracy oraz zwiększa konkurencyjność rynkową. Im lepiej będą rozwijane talenty w organizacji, tym łatwiej przyjdzie jej osiągnięcie kolejnych celów, w tym również wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie oferowanych produktów lub usług.

Po drugie: programy zarządzania talentami zwiększają szansę na zatrzymanie kluczowych pracowników w strukturach firmy. Zatrudnione osoby będą postrzegały daną firmę jako środowisko, które rzeczywiście docenia ich kompetencje oraz daje duże szanse na rozwój. To bardzo ważne w przypadku tych pracowników, którzy są cenionymi specjalistami w konkretnej branży i w związku z tym otrzymują wiele atrakcyjnych ofert pracy.

Po trzecie: znaczenie zarządzania talentami jest szczególnie istotne w kontekście employer brandingu. Firma, która faktycznie daje zatrudnionym osobom możliwość podnoszenia ich kwalifikacji zyskuje w oczach potencjalnych pracowników. Innymi słowy, zwiększa swoją szansę na to, że osoby z pożądanymi umiejętnościami zdecydują się na zasilenie jej szeregów.

Korzyści z zarządzania talentami zdecydowanie wskazują na konieczność wdrożenia odpowiedniej strategii, niezależnie od tego, jaką wielkość ma dana firma. Wbrew pozorom, właściwy model zarządzania talentami w organizacji jest niezbędny zarówno rynkowym gigantom, jak również niewielkim strukturom, które dopiero walczą o swoje miejsce na rynku.

Zarządzanie talentami: jakie narzędzia warto wykorzystać dla zdefiniowania talentów pracowników?

Prawidłowy rozwój talentów w firmie to duże wyzwanie, które najpierw wymaga odpowiedniej identyfikacji jednostek wyjątkowo uzdolnionych, posiadających kompetencje, na których organizacji szczególnie zależy. Jakie są przykłady narzędzi stosowanych w zarządzaniu talentami w firmie, których podstawowym zadaniem jest identyfikacja topowych pracowników?

Rozmowy ze współpracownikami. Jedno z najważniejszych narzędzi do zarządzania talentami, zwłaszcza w dużych firmach, w których osobista znajomość mocnych stron wszystkich pracowników nie jest możliwa. W związku z tym, informacje uzyskane od współpracowników często mogą okazać się wyjątkowo pomocne w budowaniu obrazu predyspozycji konkretnych osób.

Specjalistyczne testy, badające kluczowe kompetencje i umiejętności. Paleta dostępnych możliwości testowania jest bardzo szeroka, dlatego wybierając odpowiednie narzędzia warto przede wszystkim skonkretyzować charakter wyników, które chce się otrzymać. Innymi słowy, należy wiedzieć, na identyfikacji jakich talentów organizacji zależy przede wszystkim. Bardzo pomocne mogą okazać się również testy sprawdzające zachowanie pracowników w potencjalnie trudnych sytuacjach.

Obserwacja branży, również w odniesieniu do studentów uczelni wyższych. Regularna analiza branżowych osiągnięć oraz śledzenie sukcesów studentów kierunków, które dają kwalifikacje niezbędne dla rozwoju firmy to szansa na „wyłapanie” talentów spoza struktur organizacji i zaproponowanie im oferty pracy.

W praktyce, strategie zarządzania talentami mogą obejmować również zastosowanie dedykowanych rozwiązań technologicznych, czyli odpowiednich systemów, pozwalających na agregowanie informacji na temat zatrudnianych pracowników, umożliwiając tym samym podejmowanie decyzji kadrowych bazujących na twardych danych.

Podstawowe etapy procesu zarządzania talentami

Wiedząc, jaka jest faktyczna rola zarządzana talentami w organizacji, trudno zlekceważyć korzyści, które idą za wdrożeniem odpowiednich metod. Zarządzanie talentami składa się z kilku kluczowych etapów, pozwalających na zagwarantowanie pracownikom odpowiednich warunków rozwoju. Jakich?

Rekrutacja. Analizując etapy procesu zarządzania talentami należy zwrócić uwagę na to, że kluczowe znaczenie ma zrekrutowanie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. W związku z tym, organizacja musi zidentyfikować umiejętności, które są dla niej szczególnie wartościowe. To istotne również na późniejszych etapach definiowania i rozwijania talentów. W kontekście rekrutacji ważny jest także prawidłowy onboarding pracownika, umożliwiający już w pierwszym etapie funkcjonowania nowo zatrudnionej osoby zidentyfikowanie jej mocnych stron.

Identyfikacja. Zanim firma skonkretyzuje ścieżkę tego, jak rozwijać talenty w organizacji, najpierw trzeba je właściwie zidentyfikować. Na tym etapie, podobnie jak w przypadku rekrutacji, ważne jest określenie, które talenty są aktualnie dla firmy priorytetowe w kontekście jej rozwoju i osiągania założonych celów biznesowych.

Planowanie ścieżki rozwoju. Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier musi mieć indywidualny charakter. Oznacza to, że ścieżka powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości danego pracownika, chociaż oczywiście może mieścić się w odgórnie ustalonych zasadach. Warto zaznaczyć także konieczność kontrolowania uzyskiwanych rezultatów.

Metody zarządzania talentami: jakie rozwiązania warto mieć na uwadze?

Właściwy plan zarządzania talentami w organizacji oznacza konieczność projektowania atrakcyjnych ścieżek karier. Firma powinna mieć szeroki wybór możliwości pozwalających wytypowanym pracownikom na faktyczne podnoszenie ich kwalifikacji. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest specjalny program dla liderów Game Changers Academy – Inhouse Master of Business Change. Program został stworzony z myślą o topowych talentach organizacji. Inhouse GCA zaprojektowano w sposób pozwalający maksymalnie wykorzystać czas uczestników, obejmując takie sekcje tematyczne jak: storytelling zmian, myślenie strategiczne, przełamywanie oporu, mapowanie scenariuszy i projektowanie doświadczeń klienta. Właściwe szkolenia managerskie to inwestycja w rozwój firmy, a w Game Changers Academy możliwe jest skorzystanie z doświadczeń ekspertów i dostosowanie szkoleń do aktualnych potrzeb organizacji.

PODSUMOWUJĄC: zarządzanie talentami pozwala organizacji na osiąganie kolejnych celów biznesowych, natomiast dla pracownika to jasny sygnał, że firma dba o jego potrzeby i gwarantuje środowisko zawodowe sprzyjające rozwojowi, co nie tylko kształtuje pozytywny employer branding, ale również zatrzymuje topowych specjalistów w firmowych strukturach.

Właściwa integracja pracowników i zapewnienie im profesjonalnego wsparcia, stanowi ważny element zarządzania zasobami ludzkimi.

Czy wiesz jakie talenty dominują w firmach w Polsce? Jaki to ma wpływ na budowę zespołów? Jaki styl pracy wyłania się z określonych konfiguracji talentów? Jak wykorzystać tę wiedzę, żeby maksymalizować wyniki i budować skuteczną współpracę w zespołach. Zapraszamy do rozmów o silnych zespołach W cyklu 5 spotkań przyjrzymy się

Kreatywność jest zaraźliwa. Podaj dalej! Podziwiamy nasze dzieci, obserwując ich spontaniczność, wyobraźnię i zdolność do tworzenia niesamowitych światów, choć sami często zapominamy, że sami byliśmy kiedyś tymi małymi odkrywcami, pełnymi pomysłów i marzeń. Każdy z nas ma w sobie gen kreatywności – czasem trzeba go tylko trochę odkurzyć! Dla dzieci

Czy zastanawiał(*)ś się kiedyś, czy współpraca jest faktycznie świętym Graalem, którego wszyscy szukamy? Czy zawsze musimy dążyć do tego, aby „grać do jednej bramki”? Cóż, przygotuj się na niewygodną prawdę: współpraca nie jest uniwersalnym lekarstwem i czasami… może okazać się trucizną! Tak, dobrze czytasz. W erze, w której podręczniki zarządzania

Współpraca w zespole – dlaczego ma kluczowe znaczenie dla organizacji i jak podnieść jej jakość? Praca zespołowa ma dzisiaj podstawowe znaczenie dla osiągania celów organizacji. Dlaczego? Możliwość połączenia kompetencji specjalistów z różnych obszarów pozwala w praktyce na uzyskanie lepszych efektów końcowych, pod warunkiem, że komunikacja w zespole i umiejętność kooperacji stoją na

PRZYSZŁOŚĆ ROZWOJU PRCOWNIKÓW – VIDEO Z THE GAME OF PEOPLE DEVELOPEMENT    Jako Pracownia Gier Szkoleniowych stawiamy sobie za cel przybliżanie stanowiska osób odpowiadających za rozwój pracowników, liderów, zespołów i organizacji.     Od podstaw budujemy wydarzenia skupiające działy Human Resources, członków zarządu, prezesów, managerów, ekspertów. Takim spotkaniem była czwarta już

Bez względu na profil działalności, fundamentem każdej organizacji jest prawidłowa komunikacja i współpraca w zespole pracowników, która w dużej mierze decyduje o rynkowym sukcesie firmy. Na przykładzie życia codziennego łatwo jednak o wniosek, że właściwa komunikacja w grupie to bardzo duże wyzwanie, które nie tylko wymaga zaangażowania i dobrej woli