GAME CHANGERS ACADEMY

Game Changers Academy – wspólny projekt Pracowni Gier Szkoleniowych i The Heart. Celem GCA jest wsparcie liderów organizacji w skutecznym przeprowadzaniu zmian. To roczny program dla managerów, którzy kreują, a nie naśladują, którzy odpowiadają za to by zacząć robić coś inaczej, lepiej, ‘po nowemu’. Projekt Game Changers Academy powstał dzięki połączeniu ponad 15 letniego doświadczenia Pracowni Gier Szkoleniowych w rozwoju managerów i organizacji oraz know-how The Heart w łączeniu świata innowacyjnych startupów i globalnych korporacji.

Współpraca Pracowni Gier i The Heart trwa od 2017 roku. Od tej pory zdążyliśmy zorganizować kilkanaście wspólnych projektów o charakterze konferencyjnym, które gromadziły od kilkudziesięciu do 200osób. Sukcesy naszych wspólnych wydarzeń zmotywowały nas do opracowania koncepcji długofalowego, spełniającego cechy, z jednej strony indywidualnych planu rozwojowego managerów, a z drugiej szkoleń dla zespołów odpowiedzialnych za wdrożenia nowych rozwiązań. W ten sposób doszliśmy do idei Game Changers Academy, efektywnego czasowo, rocznego program dla managerów i ich zespołów, wspierającego w wdrażaniu cyfrowej transformacji, inicjowaniu zmian, prowadzeniu nowatorskich projektów. W 100% oparty na praktyce, doświadczeniu, symulacjach i wymianie wiedzy praktyków z Polski i świata.

Pod marką Game Changers Academy zrealizowaliśmy już kilka edycji otwartych, jak i in-house (wewnątrz, na zlecenie jednej organizacji – GCA Essentials). To, na co warto zwrócić uwagę, w odróżnieniu od programów typu studia MBA, czy cykle szkoleń, w naszej Akademii lider ma możliwość przychodzenia z zespołem. Różnych konfiguracjach, w zależności od potrzeb, lider ma 1 , 2 lub 3 miejsca dla uczestniczących z nim osób. Pozwala to na zbudowanie wspólnego języka w zmianie i lepsze zrozumienie wyzwań, z jakimi zmagamy się w organizacji. Kolejnym wyróżnikiem jest fakt obecności mentorów, którzy już przed rozpoczęciem programu są do dyspozycji uczestników i wspierają ich w zmapowaniu celów oraz ludzi jakich należy zaangażować do udziału w GCA, by pomyślnie przeprowadzać transformację. Liderzy biorący udział w GCA otrzymują dyplomy nadające tytuł Master of Business Change (MBC), który potwierdza uzyskanie najważniejszych kompetencji z obszaru wyzwań współczesnych organizacji.

Social Innovators wanted! – Game Changers Academy dla NGO

Dodatkowo, organizatorzy (Pracownia Gier i The Heart) co roku fundują 2 stypendia dla reprezentantów sektora non-profit. Pozwala to na jeszcze lepszą wymianę wiedzy i doświadczenia, między biznesem a przedstawicielami fundacji, stowarzyszeń. Jednym z uczestników w ramach stypendium pro bono, był Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Przedstawiciele IP CZD, zarówno lekarze, jak i pracownicy administracyjni, wzięli udział w całorocznej Akademii. Co więcej pozostali uczestnicy wspólnie pracowali nad projektem Rewitalizacji Centrum Zdrowia Dziecka – charytatywna inicjatywa, która przerodziła się w powstanie Fundacji KIDS – Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali. Na wzór amerykańskich programów leadershipowych, których skuteczność wzmacniają projekty charytatywne, udało nam się wdrożyć pioniersko tego typu format w Polsce z sukcesem.

Do udziału w Game Changers Academy zapraszamy liderów, managerów, przedsiębiorców którzy:
Program jest przeznaczony przede wszystkim dla:

Na udział w programie managerskim zdecydowali się liderzy zarówno z dużych korporacji takich branż jak bankowość, farmacja, FMCG, jak również reprezentacji sektora non-profit. Do programu w ramach ufundowanego przez organizatorów stypendium zaprosiliśmy Stowarzyszenie „Na Tak”, Fundację Uniwersytet Dzieci, Fundację Sieć Przedsiębiorczych Kobiet oraz Centrum Zdrowia Dziecka. Na uroczystej Inauguracji, spotkaliśmy się w obecności uczestników, ekspertów oraz gościa specjalnego, którym był Cezary Smorszczewski – współzałożyciel Alior Banku.

Wyróżniki programu rozwoju liderów Game Changers Academy:

Czy wiesz jakie talenty dominują w firmach w Polsce? Jaki to ma wpływ na budowę zespołów? Jaki styl pracy wyłania się z określonych konfiguracji talentów? Jak wykorzystać tę wiedzę, żeby maksymalizować wyniki i budować skuteczną współpracę w zespołach. Zapraszamy do rozmów o silnych zespołach W cyklu 5 spotkań przyjrzymy się

Kreatywność jest zaraźliwa. Podaj dalej! Podziwiamy nasze dzieci, obserwując ich spontaniczność, wyobraźnię i zdolność do tworzenia niesamowitych światów, choć sami często zapominamy, że sami byliśmy kiedyś tymi małymi odkrywcami, pełnymi pomysłów i marzeń. Każdy z nas ma w sobie gen kreatywności – czasem trzeba go tylko trochę odkurzyć! Dla dzieci

Czy zastanawiał(*)ś się kiedyś, czy współpraca jest faktycznie świętym Graalem, którego wszyscy szukamy? Czy zawsze musimy dążyć do tego, aby „grać do jednej bramki”? Cóż, przygotuj się na niewygodną prawdę: współpraca nie jest uniwersalnym lekarstwem i czasami… może okazać się trucizną! Tak, dobrze czytasz. W erze, w której podręczniki zarządzania

Współpraca w zespole – dlaczego ma kluczowe znaczenie dla organizacji i jak podnieść jej jakość? Praca zespołowa ma dzisiaj podstawowe znaczenie dla osiągania celów organizacji. Dlaczego? Możliwość połączenia kompetencji specjalistów z różnych obszarów pozwala w praktyce na uzyskanie lepszych efektów końcowych, pod warunkiem, że komunikacja w zespole i umiejętność kooperacji stoją na

PRZYSZŁOŚĆ ROZWOJU PRCOWNIKÓW – VIDEO Z THE GAME OF PEOPLE DEVELOPEMENT    Jako Pracownia Gier Szkoleniowych stawiamy sobie za cel przybliżanie stanowiska osób odpowiadających za rozwój pracowników, liderów, zespołów i organizacji.     Od podstaw budujemy wydarzenia skupiające działy Human Resources, członków zarządu, prezesów, managerów, ekspertów. Takim spotkaniem była czwarta już

Bez względu na profil działalności, fundamentem każdej organizacji jest prawidłowa komunikacja i współpraca w zespole pracowników, która w dużej mierze decyduje o rynkowym sukcesie firmy. Na przykładzie życia codziennego łatwo jednak o wniosek, że właściwa komunikacja w grupie to bardzo duże wyzwanie, które nie tylko wymaga zaangażowania i dobrej woli