fbpx
roczny program managerski

Game Changers Academy

Game Changers Academy – wspólny projekt Pracowni Gier Szkoleniowych i The Heart. Celem GCA jest wsparcie liderów organizacji w skutecznym przeprowadzaniu zmian. To roczny program dla managerów, którzy kreują, a nie naśladują, którzy odpowiadają za to by zacząć robić coś inaczej, lepiej, ‘po nowemu’. Projekt Game Changers Academy powstał dzięki połączeniu ponad 15 letniego doświadczenia Pracowni Gier Szkoleniowych w rozwoju managerów i organizacji oraz know-how The Heart w łączeniu świata innowacyjnych startupów i globalnych korporacji.

Współpraca Pracowni Gier i The Heart trwa od 2017 roku. Od tej pory zdążyliśmy zorganizować kilkanaście wspólnych projektów o charakterze konferencyjnym, które gromadziły od kilkudziesięciu do 200osób. Sukcesy naszych wspólnych wydarzeń zmotywowały nas do opracowania koncepcji długofalowego, spełniającego cechy, z jednej strony indywidualnych planu rozwojowego managerów, a z drugiej szkoleń dla zespołów odpowiedzialnych za wdrożenia nowych rozwiązań. W ten sposób doszliśmy do idei Game Changers Academy, efektywnego czasowo, rocznego program dla managerów i ich zespołów, wspierającego w wdrażaniu cyfrowej transformacji, inicjowaniu zmian, prowadzeniu nowatorskich projektów. W 100% oparty na praktyce, doświadczeniu, symulacjach i wymianie wiedzy praktyków z Polski i świata.

Pod marką Game Changers Academy zrealizowaliśmy już kilka edycji otwartych, jak i in-house (wewnątrz, na zlecenie jednej organizacji – GCA Essentials). To, na co warto zwrócić uwagę, w odróżnieniu od programów typu studia MBA, czy cykle szkoleń, w naszej Akademii lider ma możliwość przychodzenia z zespołem. Różnych konfiguracjach, w zależności od potrzeb, lider ma 1 , 2 lub 3 miejsca dla uczestniczących z nim osób. Pozwala to na zbudowanie wspólnego języka w zmianie i lepsze zrozumienie wyzwań, z jakimi zmagamy się w organizacji. Kolejnym wyróżnikiem jest fakt obecności mentorów, którzy już przed rozpoczęciem programu są do dyspozycji uczestników i wspierają ich w zmapowaniu celów oraz ludzi jakich należy zaangażować do udziału w GCA, by pomyślnie przeprowadzać transformację. Liderzy biorący udział w GCA otrzymują dyplomy nadające tytuł Master of Business Change (MBC), który potwierdza uzyskanie najważniejszych kompetencji z obszaru wyzwań współczesnych organizacji.

Social Innovators wanted! – Game Changers Academy dla NGO

Dodatkowo, organizatorzy (Pracownia Gier i The Heart) co roku fundują 2 stypendia dla reprezentantów sektora non-profit. Pozwala to na jeszcze lepszą wymianę wiedzy i doświadczenia, między biznesem a przedstawicielami fundacji, stowarzyszeń. Jednym z uczestników w ramach stypendium pro bono, był Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Przedstawiciele IP CZD, zarówno lekarze, jak i pracownicy administracyjni, wzięli udział w całorocznej Akademii. Co więcej pozostali uczestnicy wspólnie pracowali nad projektem Rewitalizacji Centrum Zdrowia Dziecka – charytatywna inicjatywa, która przerodziła się w powstanie Fundacji KIDS – Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali. Na wzór amerykańskich programów leadershipowych, których skuteczność wzmacniają projekty charytatywne, udało nam się wdrożyć pioniersko tego typu format w Polsce z sukcesem.

Do udziału w Game Changers Academy zapraszamy liderów, managerów, przedsiębiorców którzy:

 • Kreują, a nie naśladują
 • Nie lubią utartych ścieżek
 • Chcą przekraczać granice
 • Mają odwagę łamać zasady
 • Ośmielają się podważać reguły
 • Project managerom

Program jest dedykowany przede wszystkim:

 • Dyrektorom strategii, innowacji i rozwoju
 • Liderom zmian organizacyjnych i projektów strategicznych
 • Osobom odpowiedzialnym za cyfrową transformację
 • Managerom odpowiedzialnych za HR i kulturę organizacyjną
 • Project managerom

Na udział w programie managerskim zdecydowali się liderzy zarówno z dużych korporacji takich branż jak bankowość, farmacja, FMCG, jak również reprezentacji sektora non-profit. Do programu w ramach ufundowanego przez organizatorów stypendium zaprosiliśmy Stowarzyszenie „Na Tak”, Fundację Uniwersytet Dzieci, Fundację Sieć Przedsiębiorczych Kobiet oraz Centrum Zdrowia Dziecka. Na uroczystej Inauguracji, spotkaliśmy się w obecności uczestników, ekspertów oraz gościa specjalnego, którym był Cezary Smorszczewski – współzałożyciel Alior Banku.

O indywidualnym planie rozwojowym GCA dowiesz się więcej na gamechangersacademy.eu

Wybrani eksperci Game Changers Academy

Wyróżniki programu rozwoju liderów Game Changers Academy:

 • Struktura każdego modułu podważa konwencję tradycyjnego szkolenia
 • To efektywny czasowo, roczny program przygotowujący liderów i ich zespoły do wdrażania cyfrowej transformacji, inicjowania zmian, prowadzenia nowatorskich projektów
 • Indywidualny plan rozwoju dostosowany do przemian
 • Zachęca do wychodzenia poza status quo, do łamania konwencji
 • Każdy warsztat, ćwiczenie, zadanie służą rozwijaniu  autentycznego przywództwa w działaniu
 • W 100% oparty na praktyce, doświadczeniu, symulacjach i wymianie wiedzy praktyków z Polski i świata
 • Łączy to co najlepsze w studiach podyplomowych MBA i treningach managerskich: doświadczenie, refleksję, inspiracje, praktyczne narzędzia
 • Po każdym spotkaniu uczestnik otrzymuje konkretne, praktyczne narzędzie, do wdrożenia w swojej pracy
 • Master of Business Change zapewnia udział w programie dla lidera i jego zespołu, dzięki czemu w rocznym cyklu może wziąć udział nawet do 10 osób z firmy!
GCA Essentials

Akademia dla Twojej firmy

GCA Essentials to wariant Akademii wdrożony w 2019 roku po sukcesie dwóch otwartych edycji GCA. Koncept powstał w odpowiedzi na potrzeby organizacji, które poszukują nowych sposobów rozwoju tzw. Talentów, HiPO, obecnych  i przyszłych liderów. To wersja modułowa, dopasowywana każdorazowo do konkretnych wyzwań biznesowych firmy.

Chcesz poznać ofertę GCA Essentials dla Twojej firmy?


ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA