Polskie Mosty Technologiczne

Informacja o realizacji projektu w ramach programu Polskie Mosty Technologiczne

Od kwietnia 2023 roku realizujemy projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowejWsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 2020.

Nr umowy: POIR 03.03.01 00 0001/17 00 Polskie Mosty Technologiczne.

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów z branży szkoleniowej na rynek USA, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez Assimilate na rynku docelowym.

Całkowita wartość projektu: 150 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 PLN