WSPÓŁPRACA W ZESPOLE SKONCENTROWANA NA WSPÓLNYM CELU

Pixel

W grze Pixel gracze wcielą się w rolę witrażystów. Ich zadanie oparte jest na kanwie historii o witrażu z Gloucester – jednego z największych i najpiękniejszych witraży w Europie, zdemontowanego w czasie II Wojny Światowej, a następnie odtwarzanego bez dokładnej instrukcji. Tak jak w Gloucester, tak i w „Pixel Game” celem będzie  ułożenie witraża z  mniejszych fragmentów. Wiedza i kompetencje są rozproszone, konieczna więc będzie ścisła współpraca.

To zespołowe wyzwanie jest odzwierciedleniem zdalnej współpracy w zespole, skoncentrowanej na wspólnym celu. Pozwoli lepiej zrozumieć czynniki wspierające i utrudniające  współpracę. Symulacja będzie punktem wyjścia do określenia zasad działania w rzeczywistości zawodowej.

Będzie też okazją do spojrzenia na swoich kolegów z innej strony i wspólnej, dobrej zabawy​.

 

Od czasu swojego powstania gra została już rozegrana przez kilkaset uczestników z różnych organizacji, działających w rozmaitych branżach (np. finanse, konsulting, nowe technologie, prawo, przemysł, media). Wszystkie realizacje przeprowadziliśmy zdalnie w ramach oferty szkolenia online oraz integracje zespołów rozproszonych.

Uczestnicy ćwiczą:

Przebieg gry w wersji online