KRÓTKIE INTEGRACYJNE DOŚWIADCZENIE

O KONIECZNOŚCI PLANOWANIA I TWORZENIU STRATEGII PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁANIA

Matrix

Matrix zabiera uczestników do świata relacji i powiązań. Wyzwala mnóstwo emocji, wymaga koncentracji i współpracy uczestników. Ma dodatkowy atut – nie zajmuje dużo czasu, dlatego jeśli ktoś szuka krótkiego, lecz bardzo refleksyjnego ćwiczenia, to Matrix idealnie się sprawdzi.

Matrix wymaga stworzenia systemu współpracy, w którym każda osoba ma określony cel, możliwy do osiągnięcia tylko poprzez współpracę z innymi.

Zasady, według których można działać, są ściśle określone. Uczestnicy i uczestniczki. by osiągnąć swój indywidualny cel, muszą wspierać innych w osiąganiu ich celów.

  •  

Ćwiczenie Matrix adresuje tematy związane z:

  • przepływem informacji,
  • kanałami komunikacji,
  • strukturami organizacyjnymi.
  •  

Dodatkowo, podczas tego ćwiczenia pojawia się okazja by podyskutować o skuteczności różnych systemów komunikacji: macierzowego, komórkowego i liniowego.​

Celami w ćwiczeniu są:

  • zapewnienie, aby zasoby/informacje w sieci były zarządzane skutecznie i wydajnie,
  • sprawienie, by każda z osób uczestniczących zaangażowała się, co jest warunkiem osiągnięcia celu,
  • realizacja indywidualnych zadań,
  • ustalenie strategii działania i precyzyjnym określeniem konkretnych etapów, ponieważ pewne kroki są nieodwracalne.

Rekomendowane dla Was, jeśli:

Czego doświadczą uczestnicy?