KOORDYNACJA DZIAŁAŃ W ORGANIZACJI

Webmaster

Webmaster to pozornie proste ćwiczenie, które wymaga dużego zaangażowania całego zespołu.

Uczestnicy postawieni są przed wyzwaniem zbudowania sieci z dostępnych kolorowych lin różnej długości, mając za podpowiedź czarno–biały schemat. Jest tylko jedno możliwe rozwiązanie i tylko jedno możliwe podejście do wykonania zadania w fazie realizacji. Kiedy konstrukcja zostanie ułożona zgodnie ze wzorem w fazie przygotowania, zespół musi wypracować i przetestować strategię, która umożliwi ponowne i błyskawiczne ułożenie jej od początku, już w 2-minutowej fazie realizacji zadania. Poszczególnych elementów nie można w żaden sposób oznaczać, czy odkładać i dlatego niezbędny jest dopracowany w szczegółach plan, który pozwoli rozróżnić poszczególne części.

Zastosowanie:

Korzyści dla organizacji: