GRA O „GRANIU DO JEDNEJ BRAMKI”

Team Puzzle

„Zebranie dobrych zawodników jest relatywnie proste. Trudnością jest sprawić, żeby grali razem.” Ta wypowiedz trenera baseballu oddaje dylemat wielu organizacji. Jak sprawić, aby różne działy firmy „grały do jednej bramki”?


W grze Team Puzzle uczestnicy podzieleni na kilka zespołów mają za zadanie osiągnąć jak najlepszy czas w składaniu skomplikowanej konstrukcji w sztafecie. Z jednej strony walczą o jak najlepszy wynik swojego zespołu, a z drugiej na końcu liczy się zsumowany czas wszystkich. Uczestnicy balansują więc między rywalizacją i chęcią pobicia wyników innych, a współpracą. Między realizacją celu indywidualnego i wspólnego. W końcu wdrażają strategię wzajemnej pomocy i dzielenia się informacjami i wiedzą, dla osiągnięcia jak najlepszego wyniku w całej sztafecie.”

Rekomendowane do:

Korzyści dla organizacji: