ZŁOŻONE I WCIĄGAJĄCE ZADANIE WYMAGAJĄCE KOMUNIKACJI,

WYKONYWANE POD DUŻĄ PRESJĄ CZASU 

SYMBOLE

Zadanie uczestników jest pozornie proste: ułożenie na dużej planszy wzoru, którego elementy są rozproszone wśród uczestników. Na czas. Z najlepszym możliwym wynikiem. Rozproszone informacje, niepełna wiedza o rozwiązaniu, chaos organizacyjny sprawiają, że mimo prostoty zadanie wydaje się uczestnikom początkowo niemożliwe do zrobienia.


Każdy uczestnik dostaje pewną liczbę kart magnetycznych z naniesionym na nie unikalnym wzorem. Każdy element pasuje do konkretnego miejsca na dużej planszy. Jest tylko jeden możliwy sposób na ułożenie każdej karty na planszy oraz jedna próba ułożenia całego wzoru na koniec etapu planowania. Uczestnicy nie mogą pokazywać swoich kart, ani się nimi wymieniać – mogą polegać jedynie na jakości komunikacji werbalnej, która powinna umożliwić im rozwiązanie zadania. Na koniec, walcząc z czasem, muszą prawidłowo ułożyć cały wzór. To złożone i wciągające zadanie wymagające komunikacji, wykonywane pod dużą presją czasu.

Zastosowanie:

Korzyści dla organizacji: