DOŚWIADCZENIE PRAKTYK AGILE’OWYCH

Projekt Mars

Uczestnicy gry wcielają się w rolę kolonizatorów na Marsie. Ich zadaniem jest wybudowanie w trakcie 3 miesięcy (3 rund) dobrze prosperującej bazy kosmicznej. Każda runda składa się z fazy dokładnego planowania oraz bardzo szybkiej i intensywnej fazy realizacji, kiedy gracze muszą wdrożyć swoje plany w życie. 

Każde zadanie ma określony priorytet oraz wartość punktową. Niektóre zadania są niezbędne do powodzenia całej misji, a inne jedynie kuszą wysoką liczbą punktów. 

Po każdej rundzie uczestnicy podsumowują swoja pracę, weryfikują plan.

Gra ilustruje sposób pracy Agile – krótkie sprinty, podsumowania i weryfikacja, oraz funkcja scrummastera. Jest okazją do przyjrzenia się i doświadczenia praktyk agile’owych.

Uczestniczy ćwiczą:

Przebieg wersji online