ROZPROSZONE INFORMACJE, NIEPEŁNA WIEDZA

Patterns

Rozproszone informacje, niepełna wiedza o rozwiązaniu, chaos organizacyjny sprawiają, że mimo prostoty zadanie wydaje się uczestnikom początkowo niemożliwe do zrobienia.

Patterns wymaga od uczestników ustalenia kodu. Wynika on z wyjątkowego wzoru, który muszą najpierw ułożyć. Wszystkie elementy są rozproszone wśród uczestników.

Każdy uczestnik dostaje pewną liczbę kart z unikalnym wzorem. Każdy element pasuje do konkretnego miejsca na dużej planszy. Jest tylko jeden możliwy sposób na ułożenie każdej karty. Uczestnicy nie mogą pokazywać swoich kart ani się nimi wymieniać – mogą polegać jedynie na jakości komunikacji werbalnej, która powinna umożliwić im rozwiązanie zadania.

Uczestniczy ćwiczą:

Przebieg wersji online