SYMULACJA O TWORZENIU SIĘ ZESPOŁU, WYPRACOWYWANIU ZASAD WSPÓŁPRACY I OSIĄGANIU WSPÓLNEGO CELU

Łowisko: wersja ESG

Wdrożenie raportowania ESG (Environmental, Social, Governance)  w organizacjach może napotkać na różnorodne wyzwania, szczególnie  z perspektywy HR i komunikacji wewnętrznej.  

Chociaż świadomość ekologiczna i społeczna jest coraz silniejsza i cele wdrożenia raportowania ESG są nie tylko szczytne, ale i niezbędne do zrównoważonego rozwoju, to jednak przeniesienie strategii organizacji, na poziom poszczególnych działów i pojedynczych pracowników może wyzwolić szereg trudności.   

Na jakie wyzwania odpowiada Łowisko: wersja ESG?

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, przedstawiamy nową wersję symulacji biznesowej „Łowisko ESG”, która przekształca złożone koncepcje zarządzania zasobami i współpracę w organizacji w angażujące, interaktywne doświadczenie. Opracowana w oparciu o teorię „wspólnego pastwiska” Elinor Ostrom, rozgrywka oferuje unikalną perspektywę na wyzwania i możliwości związane z wdrażaniem raportowania ESG 

Opis gry: 

W grze „Łowisko”, uczestnicy wcielają się w role właścicieli spółek rybackich, którzy muszą zarządzać zasobami wspólnego jeziora w taki sposób, aby zapewnić długoterminową zrównoważoną eksploatację. Gra jest symulacją ograniczenia zasobów naturalnych i wyzwań związanych z koniecznością współpracy między konkurencyjnymi podmiotami, aby uniknąć nadmiernej eksploatacji i zniszczenia wspólnego dobra. 

„Łowisko: wersja ESG” to rozgrywka zespołowa, podczas której uczestnicy doświadczają bezpośrednich skutków swoich decyzji na wspólne dobro. Gra jest uzupełniona o sesję omówienia prowadzoną przez doświadczonego trenera, który pomoże uczestnikom zrozumieć kluczowe wnioski i zastosować je w praktyce organizacyjnej, szczególnie w kontekście wdrażania i raportowania ESG. 

Zastosowanie. Łowisko: wersja ESG, to doskonałe narzędzie do:

Korzyści dla organizacji:

Jedna z pierwszych rozgrywek

Grę oceniam jako interesującą, wymagającą strategicznego myślenia i obrazującą w niebanalny sposób korzyści pracy zespołowej.