ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ POPRZEZ KOORDYNACJĘ 

Kwestia czasu

Symulacja o tym jak zwiększyć efektywność działań poprzez ich koordynację.
 
Kwestia czasu to firma w pigułce, symulator zachodzących w niej mechanizmów, współzależności i stawianych wyzwań. Pokazuje ją w stanie podgorączkowym, czyli w sytuacji, kiedy trzeba reagować szybko i sprawnie, bo każda chwila może okazać się decydująca. Kluczowe jest w tym kontekście ustalenie hierarchii ważności stawianych zadań, przeprowadzenie analizy i właściwe uporządkowanie zadań do realizacji.

Uczestnicy wcielają się w przedstawicieli 3 działów dużej firmy – technicznego, administracyjnego i sprzedaży (gra nie wymaga od uczestników wiedzy z tego zakresu). Przed firmą stoi konieczność przeprowadzki w ciągu najbliższego tygodnia do nowego biura. Zadaniem każdego uczestnika (reprezentującego jeden z trzech działów) jest takie zorganizowanie swojej pracy, aby zrealizować postawione przed swoim działem cele, równocześnie sprawnie przygotowując go do przeprowadzki.

Korzyści dla organizacji:

Zastosowanie:

Pokaz nagrodzonej w Game Design Competition 2010 gry Kwestia Czasu.

📌 Świetna gra, dobra zabawa, ciekawe wnioski.

📌 Wykorzystam w pracy i w życiu na pewno!

📌 Nauczyłam się: kilku rzeczy o sobie samej, wielu mechanizmów towarzyszących procesowi planowania oraz zarządzania, a także pracy w grupie.