EFEKTYWNIEJSZE KORZYSTANIE Z POTENCJAŁU PRACOWNIKÓW

Gildia Mistrzów

GILDIA MISTRZÓW to gra szkoleniowa, której głównym celem jest rozwój kompetencji managerskich. Będzie odpowiednia dla młodszej stażem kadry zarządzającej, ale wspomoże również bardziej doświadczonych team leaderów.

Założenia gry opierają się m.in.: na teorii zarządzania sytuacyjnego opracowanej przez Paula Herseya i Kena Blancharda. Jest to jeden z najpopularniejszych modeli przywództwa. Jego fundamentem jest teza, iż sukces organizacji w dużej mierze zależy od  tego, czy menedżer potrafi dopasować model zarządzania pracownikiem do sytuacji w jakiej obecnie znajdują się jego podwładny. Wymaga to poznania jego dobrych i słabszych stron, a także określania indywidualnych potrzeb. 

Jeśli:

Gildia Mistrzów jest dla Ciebie!

Korzyści dla organizacji: