Ekspedycja mocy

Ekspedycja mocy jest dynamiczną grą zaprojektowaną, aby dać zespołowi pożywkę do refleksji – co stanowi jego nawykowy sposób działania, jakim mocnym stronom zawdzięcza swoje sukcesy i jakie są potencjalne zagrożenia, które mogą stanąć na drodze zespołowej efektywności.

Pretekstem do współpracy jest przetarg Europejskiej Agencji Kosmicznej na wielomodułowy prom kosmiczny. Uczestnicy wcielają się w zespół konstruktorów postawionych przed nietypowym wyzwaniem. Muszą umiejętnie podzielić zadania, ustalić zakresy odpowiedzialności, zarządzić wiedzą i rozproszonymi informacjami aby wreszcie zbudować finalną konstrukcję odpowiadającą na wymagania przetargowe.

Jak w życiu – na swojej drodze mierzą się z niespodziewanymi zmianami, wywracającymi dotychczasowe ustalenia i sposoby działania. Poznają się w działaniu – kto potrafi porządkować chaos, kto motywuje innych w sytuacjach spadku zaangażowania, kto z determinacją dąży do celu, kto dba o dobre warunki i dobrą atmosferę.

Ważnym elementem gry jest jej analiza i omówienie – uczestnicy wypełniają sobie wzajemnie „karty pokładowe” z informacją zwrotną na temat tego, co wnieśli do zespołu, w jakich sytuacjach byli szczególnie potrzebni.


Gra umożliwia lepsze zrozumienie, a przez to wykorzystania, koncepcji talentów Gallupa.  Pozwala uczestnikom rozpoznawać swoje silne strony w działaniu oraz identyfikować czynniki, które przeszkadzają w ich wykorzystaniu.

Zastosowanie

Gra skłania do refleksji indywidualnej i zespołowej: