DIAGNOZA KOMPETENCJI

ClusterMind

Akcja gry toczy się w nowoczesnym kompleksie naukowo-technologicznym, w którym najwybitniejsze umysły świata wspólnie mierzą się ze złożonymi wyzwaniami współczesności. Do zadań personelu należy przede wszystkim opracowywanie i dostarczanie rozwiązań wysokiej jakości. Odbiorcami tych nowych technologii mają być rozmaite grupy interesu, np. świat biznesu, agencje kosmiczne lub inni naukowcy.

Praca w tej innowacyjnej branży wymaga nie tylko inteligencji i koncentracji, ale również nieprzeciętnych umiejętności pracy zespołowej – poszczególni specjaliści muszą nie tylko wywiązywać się ze swoich obowiązków, ale również udzielać wsparcia innym, gdy jest to potrzebne.

Wciel się w rolę konsultanta, opiekuna, naukowca lub mechanika i buduj nowy świat! Każda rola to inny zakres odpowiedzialności, ale gracze szybko odkrywają, że aby realizować postawione cele muszą traktować swoją firmę jako jeden organizm i współpracować, aby poradzić sobie z nadzwyczajnymi sytuacjami.

Celem gracza w grze ClusterMind jest wywiązywanie się ze swoich obowiązków związanych z rolą, dbanie o wynik indywidualny oraz wynik całego centrum. Po każdej rundzie gracze widzą swoje własne wyniki, wyniki innych graczy oraz wynik Centrum.

Korzyści dla organizacji:

Korzyści dla uczestnika:

Kompetencje mierzone za pomocą ClusterMind

W fabule gry zaprojektowany jest algorytm o charakterze assessmentowym, który mierzy zachowania i decyzje w graczy. Zagregowane i opomiarowane zachowania i decyzje ilustrują kafeterie kompetencji.

BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Aktywne angażowanie się w realizację zadań, dążenie do samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w ramach swojego obszaru, gotowość do ponoszenia odpowiedzialności zarówno za pozytywne, jak i negatywne konsekwencje wszystkich swoich działań.

A  Samodzielność, inicjatywa, zaangażowanie (podejmuje działania za które jest odpowiedzialny z własnej inicjatywy, gdy tylko zauważy potrzebę, nie czeka aż zostanie o to poproszony/na i prawidłowo rozumie swoje cele),

B  Podejmowanie decyzji, ponoszenie konsekwencji (sprawnie i na czas podejmuje decyzje, także te trudne, niepopularne lub obarczone ryzykiem).

WSPÓŁPRACA W ORGANIZACJI

Znajomość swojej roli w organizacji, umiejętne łączenie celów własnych (indywidualnych, zespołowych) z celami całej organizacji, podejmowanie działań, prowadzących do zwiększenia spójności i efektywności organizacji.

A  Uspójnianie celów, lojalność (zna i rozumie swoją rolę w organizacji, a także role innych osób i działów; przedkłada cel ogółu (zespołu, działu, firmy) nad swój indywidualny),

B  Angażowanie do współpracy, integracja wokół wspólnych celów (chętnie i z własnej inicjatywy angażuje się w pracę zespołu, działu, firmy),

C  Oferowanie pomocy i budowanie atmosfery wsparcia (oferuje pomoc, gdy widzi, że inni jej potrzebują).