GROMADZENIE, ANALIZA I SYNTEZA DANYCH I ANALIZ

Brokerzy wiedzy

Uczestnicy wcielają się w rolę zespołu pracowników jednostki analitycznej. W ich regionie urząd marszałkowski rozpoczyna szereg przedsięwzięć mających ponieść jakość życia mieszkańców i przyspieszyć rozwój regionu. Decydenci – marszałek i jego urzędnicy – potrzebują jednak merytorycznego wsparcia. W co inwestować? Jak sprawnie wdrażać projekty? Jakie są efekty już zrealizowanych przedsięwzięć? Dlaczego projekty nie działają tak jak zakładano? – to pytania na które potrzebują pilnej odpowiedzi.

Zadaniem uczestników jest zdobywanie wiarygodnej, użytecznej wiedzy i docieranie z nią do decydentów. Stawką jest rozwój regionu.

Dla kogo:

Kluczowe umiejętności: