Większość zmian przeprowadzanych w organizacjach nie kończy się zamierzonym efektem. W wielu przypadkach dzieje się tak, ponieważ liderzy często traktują wprowadzenie zmiany jako kolejny projekt do realizacji, w konsekwencji nie doceniają wagi angażowania ludzi w zmianę.

To samo wyzwanie dotyczy działów HR, które zarządzają zespołami, muszą angażować liderów,  a często całą organizację, by wdrażana zmiana zakończyła się sukcesem. Mimo, że specjaliści HR wyposażeni są w dużo większą wiedzę niż inni, nie zawsze dysponują narzędziami, które pomagają  im samym w praktyczny sposób zarządzić wdrożeniem zmiany.

Dlatego to właśnie działy HR zapraszamy na pokaz autorskiego treningu  Pracowni Gier Szkoleniowych pod nazwą  LIDER W ZMIANIE.  Jesteśmy przekonani, że dzięki niemu wprowadzanie zmiany w organizacji okaże się dla Państwa łatwiejsze, ponieważ trening ten:barnga

 • pomaga zrozumieć osobiste reakcje na zmianę,
 • umożliwia konfrontację swoich założeń odnośnie zmiany z doświadczeniami innych uczestników
 • pomaga uporządkować wiedzę na temat procesu zmiany
 • wyposaża uczestników w praktyczne narzędzia, które pozwalają świadomie zarządzać zmianą i angażować w nią ludzi

Podczas pokazu treningu uczestnicy przeanalizują zmianę na dwóch poziomach: indywidualnym i zespołowym. Tematy jakie poruszamy podczas treningu to:

 • Samoświadomość lidera w zmianie: zmiana jako stres, różnorodność reakcji na stres, fazy przechodzenia przez zmianę na krzywej zmiany, źródła oporu, analiza indywidualnych potrzeb w zmianie,
 • Działania lidera w prowadzeniu zespołu przez zmianę organizacyjną w zależności od diagnozy sytuacji w zespole na podstawie modelu Russel i Russell: wytworzenie potrzeby zmiany, wdrożenie zmiany, monitoring efektów, utrwalenie i stabilizacja zmian,
 • Przykłady wyzwań i rozwiązań liderów w zmianach w innych organizacjach biznesowych (studia przypadku

Termin spotkania

Pokaz treningu odbędzie się 25 stycznia w siedzibie Pracowni Gier Szkoleniowych przy ul. Puławskiej 39/2 w Warszawie w godzinach 9:15-15:30. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz znajdujący się na dole strony.

Metody, narzędzia, efekty treningu

Trening Lider w zmianie wykorzystuje takie narzędzia i metody jak:
zarzadzanie w zmianie_zeszyt uczestnika

IKONKA turkus PUSTAgry i symulacje szkoleniowe jako doświadczenie reakcji w zmianie

IKONKA turkus PUSTAstudia przypadków – działania liderów w sytuacjach zmian w innych organizacjach

IKONKA turkus PUSTApraca w ruchu, projekcja – przypominanie sobie zmian w zespole w tzw. kole podróży przez zmianę

IKONKA turkus PUSTAzeszyty uczestnika zawierające omawianą wiedzę, ćwiczenia i narzędzia do praktycznego wykorzystania w pracy po treningu oraz miejsce do notowania własnych refleksji

IKONKA turkus PUSTA“narzędziownik” czyli zbiór narzędzi, indywidualnie wybranych przez uczestników z dostępnego na treningu katalogu narzędzi lidera w zmianie, do praktycznego zastosowania po szkoleniu

Efekty dla uczestników treningu:

 • zrozumienie swojej roli w zmianie i jej wdrożeniu
 • uświadomienie sobie swojego stylu zarządzania zespołem w zmianie
 • gotowość do angażowania innych w zmianę
 • poznanie możliwych reakcji na zmianę, świadome ich przewidywanie i gotowość do zarządzenia nimi
 • narzędzia do wykorzystania podczas zmian, żeby skuteczniej zaangażować siebie i ludzi w organizacji do zmian
 • katalog 26 działań lidera, które pomagają ludziom wdrożyć z sukcesem pożądaną zmianę

Trening skierowany jest zarówno do doświadczonych liderów zmian, jak i tych, którzy dopiero zaczynają specjalizować się w zarządzaniu zmianą.

 

Osoba prowadząca trening:


SzymaAgnieszka Szymańska

Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Zarządzania. Absolwentka Szkoły Trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys w Krakowie. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowiskach związanych z marketingiem i zarządzaniem oraz prowadząc własną firmę. Ma 15-letnie doświadczenie w sprzedaży. Posiada dużą wiedzę z zakresu budowania relacji z klientami. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu, Absolwentka Szkoły Coachów „The Art and Science of coaching” Erickson College Vancouver/Wszechnica UJ. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu motywacji, kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania zmianą, budowania zespołu, komunikacji, asertywności, zarządzania emocjami, inteligencji emocjonalnej, radzenia sobie ze stresem, wyznaczania celów, odkrywania potencjału, leadership intelligence, rozwoju osobistego oraz z wykorzystywania elementów psychologii w zarządzaniu. Prowadzi coaching indywidualny (zarówno business coaching jak i life coaching). Zawód trenera jest dla niej realizacją pasji, co w połączeniu ze zdolnościami interpersonalnymi i piętnastoletnim doświadczeniem w biznesie, pozwala na pełne zaangażowanie i zrozumienie potrzeb w zakresie szkoleń.