Zespół projektowy informuje, że rekrutacja w ramach  rozgrywki „Diagnoza: Kompetencje przyszłości”  została wydłużona do 26 maja br. do godziny 16:00.

Ponadto nastąpiła zmiana terminu  podsumowania ww.  rozgrywki. Podsumowanie  szkolenia „Diagnoza: Kompetencje przyszłości” odbędzie się 15 czerwca br. 
(w godzinach: 10:00-12:00).

Rozpoczynamy  nabór do ww. projektu w ramach symulacji Diagnoza: Kompetencje przyszłości!

Szkolenie  jest adresowane do wszystkich pracowników  Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

  • Termin: 8-9 czerwca  2021 r. (w godzinach 9:30-13:30), podsumowanie rozgrywki 16 czerwca  2021 r.  (w godzinach: 10:00-12:00)
  • Miejsce: szkolenie on-line
  • Biuro projektu MJWPU: Wieloosobowe  Stanowisko ds.  Realizacji Projektu, siedziba MJWPU,
    ul. Jagiellońska 74, 03- 301 Warszawa, budynek główny, piętro nr 1,  pokój  105,106.

Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w  biurze projektu  MJWPU lub w biurze podawczym  MJWPU do 21 maja  2021  r.

Dokumenty rekrutacyjne: w załącznikach.

Załączniki:

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 Kryteria rekrutacyjne

Załacznik nr 2 Formularz rekrutacyjny

Załacznik nr 3 Oświadzenie uczestnika Projektu

Załacznik nr 4 Oświadczenie o statusie pracownika MJWPU

Załącznik nr 5 Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 6 Karta weryfikacyjna