Harmonogram udzielenia wsparcia

w ramach projektu pn. „Zgrany urząd – kompleksowy program  rozwoju współpracy z beneficjentami” w 2021 r.

Lp. Symulacje Planowane terminy szkoleń Miejsce
1 Diagnoza: Kompetencje przyszłości 8 – 9 czerwca 2021 r. (warsztaty);

16 czerwca 2021 r. (podsumowanie szkolenia)

szkolenie on-line
2 Innowacyjność

i współpraca w całej organizacji

28 czerwca 2021 r. szkolenie on-line
3 Współpraca zespołu zarządzającego

 

lipiec – wrzesień 2021 r. siedziba MJWPU, ul. Jagiellońska 74,
03-301 Warszawa
4 Współpraca zorientowana na beneficjenta lipiec – wrzesień 2021 r. siedziba MJWPU, ul. Jagiellońska 74,

03-301 Warszawa