Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie i przeprowadzenie  warsztatów szkoleniowych realizowanych w ramach projektu „Zgrany urząd – kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest podniesienie kluczowych kompetencji, tzw. kompetencji XXI wieku, pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.

Przedmiotem zlecenia jest:

1. Przygotowanie programu i struktury warsztatów o tematyce:

– współpraca zorientowana na klienta/beneficjenta

– współpraca zespołu zarządzającego

– innowacyjność i współpraca w całej organizacji

– diagnoza i rozwój kompetencji przyszłości

2. Poprowadzenie sześciu 8-godzinnych warsztatów w oparciu o testowaną symulację

3. Koordynacja, nadzór merytoryczny i wdrożenie trenerów współprowadzących

4. Opracowanie materiałów szkoleniowych

5. Przygotowanie informacji/raportu z przebiegu każdej rozgrywki

 

Planowany termin realizacji zlecenia: od 1 lipca do 31 października 2019 roku. Szacowany wymiar godzin na realizację zlecenia – 240 godzin (po 40 godzin na warsztat).

Oferty zawierające cenę netto za 1 godzinę prosimy wysyłać na adres: j.gandziarowska@pracowniagier.com w terminie do 25 czerwca 2019r.