Już w drugiej połowie stycznia zapraszamy na kolejne spotkanie z grą Honey Rush. Dla wszystkich, których ominęła grudniowa prapremiera, będzie to wyjątkowa okazja do poznania naszej najnowszej propozycji rozwiązania team buildingowego, które dedykujemy dużym grupom. 

 

Grudniowa premiera Honey Rush pokazała jak wielkie emocje i zaangażowanie może uaktywnić dwugodzinna rozgrywka przy użyciu metody gier i symulacji. W Honey Rush, grze inspirowanej światem natury, dzielimy uczestników na jednocześnie współpracujące i konkurujące ze sobą zespoły. Zadaniem grających jest przygotowanie się do nadchodzącej zimy, poprzez odpowiednie dysponowanie zasobami – wymienianie się nimi, handlowanie, budowanie relacji. Wszystko to, w środowisku pełnym zmiany i chaosu. 

Honey Rush premiera Pracownia Gier (122)

Czego doświadczą uczestnicy?

Dzięki wykorzystaniu narzędzi warsztatowych doświadczycie uczestnictwa w angażującym procesie grupowym, podczas którego:

 • znaczenia zaangażowania,
 • roli współpracy, Honey Rush premiera Pracownia Gier (87)
 • gwałtownego wzrostu,
 • potencjału zmian,
 • napięcia w zespole,
 • chaosu informacyjnego,
 • konsekwencji niejasności ról i zadań,
 • wyzwań liderów,
 • skutków iluzji działania,
 • wartości i różnorodności.

 

Dla kogo?

Do udziału w pokazie zapraszamy osoby pracujące w działach HR, odpowiedzialne za projektowanie rozwiązań szkoleniowych i rozwojowych oraz menedżerów i liderów organizacji, którzy poszukują efektywnych i atrakcyjnych metod rozwoju kompetencji zarządczych i przywódczych w swoich organizacjach.

[yvideo id=”luA8TNfdfFI”]

Miejsce i czas

Pokaz odbędzie się dnia 23.01 w godzinach 9:30 – 13:30 w siedzibie Santander Bank Polska przy al. Jana Pawła II 17

Agenda

09:30 – Powitanie gości i rozpoczęcie spotkania,

10:00 – Rozgrywka Honey Rush,

12:00 – Krótka przerwa,

12:15 – Prezentacja wyników połączone z warsztatami grupowymi oraz dyskusją na forum,

13:15 – Podsumowanie i zakończenie spotkania.

[zaptitle title= ‘Prowadzenie gry

 

Anna Zielińska Wolfigiel Trener

Anna Zielińska-Wolfigiel, doradczyni personalna, trenerka, coach, Pracownia Gier Szkoleniowych

Doradca personalny i trener z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy zawodowej w firmach doradczych i po stronie klienta. Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych dla studentów studiów podyplomowych w zakresie rekrutacji, budowania zespołów, motywacji, prowadzi szkolenia dla firm z branż: budowlanej, energetycznej, produkcyjnej, dystrybucyjnej w zakresie strategii i operacji HR, przywództwa i sprzedaży – w sumie ponad 600 godzin szkoleniowych.  Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Pracą i Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest licencjonowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej trenerem-szkoleniowcem, posiada certyfikat trenerski. Ukończyła także kurs coachów. Uczestniczyła w licznych kursach i seminariach rozwojowych w Polsce i za granicą, między innymi w warsztatach Business Maestry organizowanych przez organizację Anthonego Robbinsa w Las Vegas, USA.

Partnerzy

 

 

Formularz zapisu

  Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Numer kontaktowy (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Nazwa firmy (wymagane)

  Adres (wymagane)

  NIP (wymagane)

      UWAGI: 1. Pracownia Gier rezerwuje sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń w szczególności do odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora. Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail nie później niż 5 dni przed datą spotkania. 2. Pokazy otwarte Pracowni Gier Szkoleniowych są bezpłatne. 3. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, od osób, które potwierdzą swoją obecność, ale nie wezmą udziału i nie anulują swojego udziału na co najmniej 24 godziny przed wydarzeniem, pobrana zostanie opłata regulacyjna w wysokości 100 zł + VAT. 4. Skuteczne odwołanie zamiaru uczestnictwa, zwalniające z obowiązku uiszczenia opłaty regulacyjnej, może nastąpić najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem spotkania, wyłącznie drogą mailową. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym, jak również jego niedowołanie i niepojawienie się na spotkaniu, nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty regulacyjnej. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika. Informację o odwołaniu uczestnictwa w spotkaniu prosimy przekazać drogą mailową na adres: biuro@pracowniagier.com

  Oświadczam, że:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PGS Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. w Warszawie w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na potrzeby realizacji zobowiązań wynikających z zapisu na powyższe wydarzenie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych, przy czym zgodę swoją wyrażam dobrowolnie. Zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą informacyjną[link do klauzuli informacyjnej RODO] Wyrażam zgodę na Otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od PGS Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”). Mam prawo do odwołania powyższej zgody.   Skąd dowiedziałeś/dowiedziałaś się o wydarzeniu? Mailing Pracowni GierZaproszenie indywidualne od Pracowni GierGość Banku SantaderGość PszczelariumMedia społecznościowe (Facebook, LinkedIn) Inne Dlaczego chcesz wziąć udział w spotkaniu?