15
Oct

pracownia gier_test gry_zespoly projektowe

 

Wraz z końcem lata ukończyliśmy kolejną grę, która jeszcze w tym roku trafi do sprzedaży w Pracowni Gier Szkoleniowych. Będzie to propozycja na warsztaty oraz integracje szkoleniowe dla wszystkich zespołów, które pracują przy wspólnym projekcie, mają zespołowe cele, a ich sukces zależy od między działowej współpracy.

W tej grze uczestnicy wcielą się zespół projektowy planujący dla swojego klienta ekscytującą podróż dookoła świata. Każdy z członków zespołu jest specjalistą w swojej branży, a wszyscy grają na wspólny cel – jak najlepsze zaspokojenie potrzeb klienta. W tym celu będą organizować podróże lądowe, morskie i powietrzne, dzięki którym klient objedzie cały świat i zwiedzi wiele egzotycznych krajów.

 

Czego doświadczą uczestnicy?

Gra pozwala rozwinąć kilka umiejętności, m.in. :

– jak efektywnie współpracować w zespole projektowym,
– na co należy zwracać uwagę  i jakie postawy przyjmować w obliczu sytuacji kryzysowych,
– stawia przed graczami zróżnicowane, wymagające zadania, których dobre wykonanie przez każdego członka zespołu jest niezbędnym czynnikiem sukcesu.

 

Miejsce: Brain Embassy, ul. Postępu 15

Termin: 30 Października 2018; 12:00 – 16:00

Liczba miejsc: 35

Uczestnictwo: bezpłatne, wymagana rejestracja oraz otrzymanie jej potwierdzenia.

 

Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Numer kontaktowy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

Adres (wymagane)

NIP (wymagane)

 
 
UWAGI:

1. Pracownia Gier rezerwuje sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń w szczególności do odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora. Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail nie później niż 5 dni przed datą spotkania.

2. Pokazy otwarte Pracowni Gier Szkoleniowych są bezpłatne.

3. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, od osób, które potwierdzą swoją obecność, ale nie wezmą udziału i nie anulują swojego udziału na co najmniej 24 godziny przed wydarzeniem, pobrana zostanie opłata regulacyjna w wysokości 100 zł + VAT.

4. Skuteczne odwołanie zamiaru uczestnictwa, zwalniające z obowiązku uiszczenia opłaty regulacyjnej, może nastąpić najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem spotkania, wyłącznie drogą mailową. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym, jak również jego niedowołanie i niepojawienie się na spotkaniu, nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty regulacyjnej. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
Informację o odwołaniu uczestnictwa w spotkaniu prosimy przekazać drogą mailową na adres: biuro@pracowniagier.com

Wyrażam zgodę na:

Skąd dowiedziałeś/dowiedziałaś się o wydarzeniu?


Inne

Zobacz także: