fbpx
Koordynacja działań w organizacji

Webmaster - opis gry

Webmaster to pozornie proste ćwiczenie, które wymaga dużego zaangażowania całego zespołu. Uczestnicy postawieni są przed wyzwaniem zbudowania sieci z dostępnych kolorowych lin różnej długości, mając za podpowiedź czarno–biały schemat. Jest tylko jedno możliwe rozwiązanie i tylko jedno możliwe podejście do wykonania zadania w fazie realizacji. Kiedy konstrukcja zostanie ułożona zgodnie ze wzorem w fazie przygotowania, zespół musi wypracować i przetestować strategię, która umożliwi ponowne i błyskawiczne ułożenie jej od początku, już w 2-minutowej fazie realizacji zadania. Poszczególnych elementów nie można w żaden sposób oznaczać, czy odkładać i dlatego niezbędny jest dopracowany w szczegółach plan, który pozwoli rozróżnić poszczególne części.

Zastosowanie

  • Zespołowa umiejętność znajdowania logicznych rozwiązań dla złożonych problemów
  • Wydajne wykorzystanie czasu
  • Identyfikacja i testowanie różnych modeli nadzoru/kontroli i przywództwa
  • Integracja różnych kultur / zespołów dla sprawnego funkcjonowania całej organizacji
  • Rozwiązywanie problemów
  • Współpraca na odległość

Szczegóły

Czas trwania: 1,5 godziny (+ praca warsztatowa)
Liczba graczy: 6+

Korzyści dla organizacji

  • Uświadomienie, ze wszyscy gramy do jednej bramki i mamy wpływ na osiągnięcie celów organizacji
  • Rozwijanie i doskonalenie umiejętności nadzorczych i przywódczych oraz planowania czasu i zasobów
  • Integracja pracowników

Chcesz kupić samą grę?

Grę na potrzeby szkoleniowe można kupić w naszym e-sklepie: Experience Corner.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej nt. warsztatów opartych o gry i symulacje oraz sprawdzić, gdzie możesz je wykorzystać w swojej organizacji – skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 22 468 85 52.


ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA