Już 25 września 2019 roku zapraszamy na warsztaty Pracowni Gier Szkoleniowych, które wprowadzą Was w świat motywacji poprzez talenty.

Jak wiadomo bardzo się różnimy i też inne czynniki zachęcają nas do działania. Upatrujemy szansy na odnalezienia klucza do motywacji w talentach właśnie. 25 września spróbujemy pokazać możliwości motywowania u źródeł, zamiast stosowania zabiegów, czasami niedopasowanych do potrzeb osób motywowanych.

Zapoznamy Was z teorią talentów wg Gallupa, oraz konkretnym narzędziem w tym zakresie, jakim są karty motywacji. Doświadczycie założeń, jakimi możecie się kierować w podejściu do zarządzania motywacją osób wokół Was.

Czego doświadczą uczestnicy?

Dzięki wykorzystaniu narzędzi warsztatowych doświadczycie uczestnictwa w angażującym procesie grupowym, podczas którego:

 • dowiecie się czym są talenty i czym jest zaangażowanie;
 • doświadczycie jak (i jakie) nasze założenia mogą wpłynąć na ocenę zaangażowania innych osób;
 • rozpoznacie i zanotujecie dobre praktyki wpływające na zarządzanie motywacją ze świadomością talentów.

Będziecie Państwo mieli też możliwość spotkania z naszymi ekspertami z trzech obszarów biznesowych:

treningów managerskich z wykorzystaniem gier i symulacji,

– rekrutacji i employer brandingu przy użyciu Competence Game – pierwszych gier online mierzących kompetencje managerskie,

– grywalizacji, eventów firmowych i integracji szkoleniowych, także dla dużych grup – zachęcamy do obejrzenia video o naszej autorskiej grze, która jednorazowo angażuje grupy 500 osobowe i większe!

[yvideo id=”1TzRbtpyNsA” ]

Agenda

9:30 – 10:00 rejestracja, networking, powitalna kawa
10:00 – 10:15 prezentacja metod i narzędzi Pracowni Gier
10:15 11:15 warsztaty: talenty i karty motywacji
11:00 – 12:00 omówienie gry i przeniesienie na rzeczywistość biznesową
12:00 – 12:30 pytania i dyskusja
12:30 – 13:00 /dla zainteresowanych/ indywidualne konsultacje z doradcami, poczęstunek

[zaptitle title= ‘Miejsce

Brain Embassy, ul. Postępu 15, Warszawa

[zaptitle title= ‘Prowadzenie gry

 

Anna Zielińska Wolfigiel Trener

Anna Zielińska-Wolfigiel, doradczyni personalna, trenerka, coach, Pracownia Gier Szkoleniowych

Doradca personalny i trener z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy zawodowej w firmach doradczych i po stronie klienta. Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych dla studentów studiów podyplomowych w zakresie rekrutacji, budowania zespołów, motywacji, prowadzi szkolenia dla firm z branż: budowlanej, energetycznej, produkcyjnej, dystrybucyjnej w zakresie strategii i operacji HR, przywództwa i sprzedaży – w sumie ponad 600 godzin szkoleniowych.  Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Pracą i Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest licencjonowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej trenerem-szkoleniowcem, posiada certyfikat trenerski. Ukończyła także kurs coachów. Uczestniczyła w licznych kursach i seminariach rozwojowych w Polsce i za granicą, między innymi w warsztatach Business Maestry organizowanych przez organizację Anthonego Robbinsa w Las Vegas, USA.

 

Jagoda Gandziarowska Ziołecka Członek zarządu

Jagoda Gandziarowska-Ziołecka, dyrektor ds. metody i jakości Pracownia Gier Szkoleniowych

Specjalizuje się w wykorzystywaniu gier symulacyjnych w procesach budowy nowych zespołów, usprawniania komunikacji, wdrażania zasad współpracy opartej na zaufaniu i zorientowanej na osiąganie celów. Wykładowca metody gier w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Leona Koźmińskiego. Pasjonuje ją jakość współpracy organizacji w życiu publicznym. Współtworzy programy dla administracji publicznej i sektora edukacji. W latach 2010-2014 członek zarządu International Simulation and Gaming Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Gier i Symulacji ISAGA).

 

Zasady uczestnictwa

Do udziału w pokazie zapraszamy osoby pracujące w działach HR, odpowiedzialne za projektowanie rozwiązań szkoleniowych i rozwojowych oraz managerów i liderów organizacji. W pokazie nieodpłatnie mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji (w przypadku dużego zainteresowania wydarzeniem liczba ta może być zredukowana do 1 osoby z organizacji).

Firmy szkoleniowe i świadczące usługi doradczo-konsultingowe zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego partnera – Experience Corner.

Formularz zapisu

  Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Numer kontaktowy (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Nazwa firmy (wymagane)

  Adres (wymagane)

  NIP (wymagane)

      UWAGI: 1. Pracownia Gier rezerwuje sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń w szczególności do odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora. Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail nie później niż 5 dni przed datą spotkania. 2. Pokazy otwarte Pracowni Gier Szkoleniowych są bezpłatne. 3. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, od osób, które potwierdzą swoją obecność, ale nie wezmą udziału i nie anulują swojego udziału na co najmniej 24 godziny przed wydarzeniem, pobrana zostanie opłata regulacyjna w wysokości 100 zł + VAT. 4. Skuteczne odwołanie zamiaru uczestnictwa, zwalniające z obowiązku uiszczenia opłaty regulacyjnej, może nastąpić najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem spotkania, wyłącznie drogą mailową. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym, jak również jego niedowołanie i niepojawienie się na spotkaniu, nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty regulacyjnej. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika. Informację o odwołaniu uczestnictwa w spotkaniu prosimy przekazać drogą mailową na adres: biuro@pracowniagier.com

  Oświadczam, że:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PGS Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. w Warszawie w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na potrzeby realizacji zobowiązań wynikających z zapisu na powyższe wydarzenie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych, przy czym zgodę swoją wyrażam dobrowolnie. Zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą informacyjną[link do klauzuli informacyjnej RODO] Wyrażam zgodę na Otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od PGS Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”). Mam prawo do odwołania powyższej zgody.   Skąd dowiedziałeś/dowiedziałaś się o wydarzeniu? Mailing Pracowni GierZaproszenie indywidualne od Pracowni GierGość Brain Embassy/ Sieci Przedsiębiorczych KobietMedia społecznościowe (Facebook, LinkedIn) Inne