Jednodniowy trening oparty na nauce przez doświadczenie, przygotowany przez Geoffa Coxa i Grahama Cooka z RSVP Design Ltd. z Wielkiej Brytanii

Rozwój liderów

Historia teorii przywództwa to historia prób, aby określić czym jest przywództwo, co je odróżnia od zarządzania i czy jest to zbiór wrodzonych cech i talentów, czy też zestaw wytrenowanych i nabytych umiejętności. Jednocześnie jest to historia prób zdefiniowania celu i zasadności przywództwa oraz zrozumienia, co sprawia, że jest ​​tak ważne w kontekście społecznym i biznesowym. W XXI wieku, większość studentów kierunków związanych z przywództwem zgodzi się, że nie ma precyzyjnej i jednej definicji przywództwa, tak samo jak nie ma uniwersalnego wzorca „stylu przywódczego”. Jednakże wydaje się, że istnieją ogólnie przyjęte koncepcje, co do roli, jaką pełni lider w kontekście osoby, która wprowadza innowacje, inicjuje zmianę, inspiruje, buduje zaangażowanie i zaufanie odnośnie wizji dotyczącej przyszłości oraz rozwija umiejętność implementacji tej wizji przez swoich podwładnych.

W treningu wychodzimy od cechy wspólnej dla wszystkich liderów: zdolności do przewidywania/myślenia. Następnie identyfikujemy różne aspekty myślenia w kontekście przewodzenia, wpływu jaki mają one na zachowania przywódcze oraz sposobów, w jaki się łączą, aby stworzyć silne interakcje przywódcze.

 

Kto powinien wziąć udział w treningu? 

Trening ten jest skierowany do:

 1. Liderów organizacji, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie stylu myślenia oraz zachowań przywódczych
 2. Coachów, trenerów i facylitatorów, którzy są wsparciem dla innych w procesach rozwoju kompetencji przywódczych

 

Czego doświadczę podczas treningu? 

Podczas treningu:

 • poznasz nowe podejście RSVP Design Ltd do rozwoju zdolności przywódczych, oparte na koncepcji “Whole Brain®” thinking
 • weźmiesz udział w opartych na metodzie nauki przez doświadczenie zajęciach, specjalnie zaprojektowanych tak, aby rozwijać 4 kluczowe umiejętności myślenia przywódczego
 • przećwiczysz techniki wykorzystania tych umiejętności w konkretnych zestawieniach, tak aby osiągnąć założone cele
 • zidentyfikujesz najlepszą dla siebie drogę rozwoju przywództwa
 • zainspirujesz się, jak wykorzystać tę wiedzę do rozwoju kompetencji przywódczych u innych

 

W jaki sposób powinien myśleć skuteczny lider?

 1. Liderzy muszą nauczyć się nie myśleć w sposób menedżerski – czyli przestać myśleć w kategoriach zadań i działań operacyjnych.
 2. Liderzy muszą myśleć bardziej o przyszłości, niż o teraźniejszości, ale liderzy także muszą rozumieć przeszłość, aby potrafić przewidzieć przyszłość.
 3. Liderzy muszą być w stanie właściwie odczytać i ocenić fakty, w celu podjęcia przemyślanych i uzasadnionych decyzji strategicznych.
 4. Liderzy muszą być zdolni nawiązywać nowe relacje i zachęcać do innowacji.
 5. Liderzy muszą być zdolni sprzedać nowe pomysły i koncepcje oraz inspirować i wzbudzać pozytywną energię.
 6. Liderzy muszą wierzyć w to, co robią i stać na straży swoich przekonań.
 7. Liderzy muszą zapewnić tym, którym przewodzą możliwość rozwoju oraz wsparcie.
 8. Liderzy muszą stwarzać warunki oraz środowisko sprzyjające innym w zarządzaniu.
 9. Liderzy muszą umieć ocenić, jaki sposób myślenia i interwencji lidera jest potrzebny w danej sytuacji…. oraz
 10. Liderzy powinni interweniować tylko wtedy, kiedy sprawy nie idą tak, jak powinny.

Trening ten rozwija umiejętności myślenia przywódczego.

Do uwspólnienia pojęć i zrozumienia sposobu myślenia liderów użyjemy 4 ćwiartek modelu HBDI (Herrmann Brain Dominance Instrument®) oraz zidentyfikujemy, w jaki sposób mogą być one pomocne w byciu skutecznym przywódcą.

Model HDBI® oraz koncepcja Whole Brain® Thinking pozwolą nam zidentyfikować kluczowe umiejętności myślenia, ich rozwój w celu zbudowania zaufania i elastyczności, a następnie ich zastosowanie w różnych zestawieniach tak, aby przyjrzeć się różnym aspektom przywództwa. Cztery kluczowe kombinacje umiejętności zaspokajają najbardziej wymagające oczekiwania, które stoją na drodze tych, którzy podejmują się wyzwania bycia liderem!

 

Metoda nauki przez doświadczenie

Rolą wszystkich trenerów, coachów i facylitatorów jest pomoc uczącym się w stworzeniu nowych nawyków lub przełamaniu schematów myślenia. Metoda nauki przez doświadczenie ma ugruntowaną metodologię, którą stosuje się, aby pomóc uczącym się uzyskać świadomość nt. swojego aktualnego poziomu wiedzy, zachowań i umiejętności. Po zastanowieniu się nad wszystkimi wymienionymi elementami, poszukuje się i utrwala nowe sposoby działania, które mogą być bardziej skuteczne i osobiście korzystne.

Metoda ta, będzie użyta podczas tego warsztatu, aby odkryć zestaw umiejętności składający się na myślenie przywódcze oraz stworzyć bezpieczne środowisko nauki, w którym będzie możliwość poeksperymentować ze swoimi indywidualnymi stylami przywództwa.

Doświadcz – Przeżyj sytuacje przywódcze, które staną się podstawą Twojej refleksji

Zastanów się – Przeanalizuj doświadczenie, zauważając co się wydarzyło

Zrozum – Wyciągnij wnioski, zyskaj nowe lub lepsze zrozumienie

Zastosuj – Wypracuj sposoby zastosowania wniosków z doświadczenia w swojej rzeczywistości przywódczej

 

Dr Geoff Cox i Graham Cook są założycielami i zarządzającymi RSVP Design, firmy brytyjskiej, która specjalizuje się w projektowaniu ćwiczeń i narzędzi opartych na metodzie uczenia się przez doświadczenie. Wykorzystują tą metodę do szkolenia ludzi, zespołów i całych organizacji.

Narzędzia RSVP Design są używane w szkołach biznesowych na całym świecie, a zarządzający RSVP Design mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych warsztatów rozwojowych z obszaru przywództwa.

 

geoff_114 Dr. Geoff Cox – jeden z założycieli i zarządzających w firmie RSVP Design. W czasie swojej ponad 30-letniej pracy w obszarze nauki przez doświadczenie i rozwoju produktów, odniósł znaczące sukcesy, m.in. wprowadzenie do szerokiego obiegu w organizacjach biznesowych ćwiczenia “Colourblind” (Po omacku) oraz symulacji “Shaping the Future”. Historia zawodowa Goeffa obejmuje współpracę w topowymi uczelniami biznesowymi, t.j. Harvard, IMD i CCL. Geoff posiada licencję z Instytutu Herrmanna oraz akredytację Effective Lifelong Learning Inventory (ELLI).

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAGraham Cook jest doświadczonym menedżerem, początkowo rozpoczął karierę jako inżynier chemik, ale szybko przeszedł do międzynarodowego rozwoju biznesu. W swojej dalszej karierze zajmował stanowiska związane z rozwojem biznesu oraz zasiadał na szczeblu zarządów spółek w sektorze prywatnym i publicznym. W ostatnich latach wyspecjalizował się w consultingu dotyczącym działań rozwojowych firm brytyjskich, a także zajął się mentoringiem i coachingiem menedżerów wyższego szczebla. Prowadzi warsztaty rozwojowe dla kadry zarządzającej.

Posiada licencję z Instytutu Herrmanna.

 

[fbshare type=”button”] [linkedin_share style=”none” float=”left”] [fblike style=”button_count” float=”left” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]