Team Puzzle20 listopada 2014 roku Pracownia Gier zaprasza na pokaz warsztatu Talenty wg Instytutu Gallupa, poruszający tematykę tworzenia efektywnych zespołów w oparciu o mocne strony ich członków.

Do udziału w pokazie zapraszamy osoby z działów szkoleń i rozwoju, zainteresowane: wdrożeniem w swojej organizacji innowacyjnych programów rozwojowych opartych na grach i symulacjach, poszerzeniem wiedzy nt. metody gier i symulacji oraz lepszym poznaniem firmy i trenerów Pracowni Gier.

O czym będzie spotkanie?

Zaprezentowany zostanie warsztat przeznaczony dla zespołów wraz ze swoimi liderami. Warsztat oparty jest na założeniach modelu diagnozy talentów Strengths Finder i koncepcji sił przywódczych zespołów zarządzających Instytutu Gallupa. Pozwoli uczestnikom zidentyfikować ich indywidualne talenty, przy jednoczesnej diagnozie mocnych stron zespołu. W efekcie warsztat pomoże określić jak organizować pracę i podział zadań tak, aby zmaksymalizować potencjał zespołu i uzyskać jego zaangażowanie.

Na spotkaniu będzie można sprawdzić warunki zastosowania warsztatu oraz jego przydatność w organizacji. Zaprezentowane zostaną sposoby wykorzystania warsztatu przez Klientów Pracowni Gier na przykładach dotychczasowych realizacji.

W pokazie warsztatu wykorzystane będą następujące gry:

Team Puzzle – gra jest częścią programu nastawionego na budowanie poczucia wspólnego ducha drużyny – gramy do jednej bramki! Uczestnicy balansują między rywalizacją i chęcią pobicia wyników innych a współpracą

Wieża Sunflower – czyli o roli współdziałania i efektywnej komunikacji w zrozumieniu i spełnieniu oczekiwań klienta.  Kryteria oceny są bardzo precyzyjne, a każda podpowiedź ze strony klienta to dodatkowy koszt dla drużyny.

Jakie są korzyści dla uczestnika i organizacji?

 • na poziomie indywidualnym poznanie swoich mocnych stron, docenienie własnej wartości
 • weryfikacja ról i podziału zadań w zespole – stworzenie mapy talentów zespołu i zestawienie jej z obecnymi rolami
 • wypracowanie pomysłów na działania, które pozwolą pełniej wykorzystać potencjał zespołu w zgodzie z naturalnymi talentami jego członków
 • budowanie kultury organizacyjnej opartej o mocne strony
 • wzrost motywacji i zaangażowania pracowników

 

Sylwetki prowadzących:

File1Joanna Średnicka – ekspert w zakresie projektowania gier oraz badań organizacji. Z wykształcenia socjolog. Partner zarządzający i współzałożycielka Pracowni Gier Szkoleniowych. Badacz kultury organizacyjnej, jej procesów i modeli działania. Specjalizuje się w analizie zmian i procesach HR zachodzących w firmach. Zrealizowała ponad 1000 godzin interwencji i programów rozwojowych w oparciu o gry i symulacje. Jest członkiem i certyfikowaną projektantką NASAGA (North American Simulation and Gaming Association). Jako Wykładowca współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas. Ekspert międzynarodowych konferencji projektowania gier dla biznesu.

 

Michal Kubik

Michał Kubik – trener, coach. Zajmuje się przede wszystkim działaniami zespołowymi – jak budować skuteczne zespoły, jak tworzyć porozumienie i współpracę, jak usprawniać komunikację aby służyła porozumieniu a nie stawianiu barier. Prowadzi warsztaty związane z komunikacją, współpracą, zarządzaniem zespołem i przywództwem. Przez 15 lat pracował w radiu, gdzie zdobywał doświadczenie nie tylko jako dziennikarz, lecz również jako menedżer. Tworzył – jako dyrektor programowy – m.in. Radio Złote Przeboje czy RMF Classic. Z wykształcenia i zamiłowania muzykolog, wierny ideom buddyzmu. Postrzega życie przez muzykę starając się, aby mimo różnych modulacji i dysonansów zawsze powrócić na jakiś czas do toniki i harmonii. Prowadził szkolenia m.in. dla: BZ WBK, BP, Introl, Bodycote, GSK Commercial, Michelin, Wavin, Lotos, BGŻ, Nordea Bank, Play, Tesco.

 

Pokaz warsztatu odbędzie się 20 listopada w Warszawie w „Aptece Sztuki”, Aleja Wyzwolenia 3/5 (przy Placu Zbawiciela), w godz. 9.15-14.30

Aby wziąć udział w pokazie warsztatu należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy.

Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja zostanie potwierdzona telefonicznie.

 

  Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Nazwa firmy (wymagane)

  Numer kontaktowy (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Co skłoniło Pana/ Panią do udziału w pokazie warsztatu Gallup?