PracowniaGier_TRIP_4

 

13 czerwca zapraszamy na warsztaty otwarte z naszą nową grą TRIP – Team Roles in Project, stworzoną przy współpracy z Michałem Kopczewskim – ekspertem w zakresie zarządzania projektami z ponad 20letnim doświadczeniem w podnoszeniu efektywności zespołów projektowych.

Nowe projekty często wymagają współpracy z ludźmi innych działów, obszarów firmy, a to z kolei wymaga od lidera projektu szczególnej dbałości o potrzeby i interesy uczestników tych przedsięwzięć.

Specyfika pracy w każdej komórce jest inna, podobnie jak bardzo różny jest stopień znajomości skutecznych zasad realizacji projektów. Dużym wyzwaniem jest znalezienie wspólnego języka w świecie projektów. Multidyscyplinarne zespoły, których członkami są zarówno eksperci IT, marketingu, sprzedaży czy przedstawiciele innych części biznesu (w tym HR), muszą szybko ustalić wspólne reguły gry, znaleźć sposób na płynną komunikację, podział ról czy rozwiązywanie problemów. Przychodzimy z nieco innych mikrokultur naszej organizacji, ale w projekcie musimy działać wspólnie, dobrze się rozumieć i mieć patent na efektywność.

Warsztaty z grą „TRIP” pokazują, że sukces projektu nie jest możliwy bez wkładu każdej z funkcji (choć mogą się one bardzo od siebie różnić specyfiką pracy). Uczestnicy będą mieli okazję przekonać się, że proste rozwiązania mogą okazać się bardzo przydatne w podniesieniu efektywności mieszanych zespołów projektowych.

Dlaczego warto wziąć udział ?

Zadania, z którymi mierzą się gracze w trakcie warsztatu TRIP zostały zaprojektowane tak, aby każdy podjął się funkcji do jakiej ma predyspozycje, poznał ją i ją rozwijał.

  • Rozwianie mitu o liderze zespołu,jako osobie, która jednoosobowo wszystkim kieruje
  • Zrozumienie istotności dobrej współpracy i komunikacjiw ramach zespołu projektowego
  • Przekonanie się w praktyce,jak pomocne jest wspólne zaplanowanie działań
  • Dostrzeżenie prostych praktyk,które mogą dopomóc w podniesieniu efektywności zespołu

Warsztaty są zaprojektowane jako element szkolenia liderów i członków zespołów projektowych w organizacji. Uczestnicy otrzymają wskazówki na przygotowanie zespołu projektowego do rozpoczęcia pracy w strategicznym projekcie i wsparcia procesu ujednolicania zasad prowadzenia projektów w firmie. Wszystko, podczas interaktywnej gry szkoleniowej, która w atmosferze zabawy, dostarczy wielu doświadczeń i cennej wiedzy.

Uczestnicy warsztatów zmierzą się z ciekawym lecz wymagającym projektem, który muszą zrealizować. Zaobserwujemy typowe wyzwania, które rodzą się pod presją czasu, jak niełatwa komunikacja w zespole, wspólne zrozumienie zakresu i ograniczeń czy dylemat: na czym się skupić? Raczej uwierzymy w sukces czy się zniechęcimy? Kilka prostych podpowiedzi metodycznych powinno znacząco pomóc! W końcu – last but not least – zastanowimy się, jak należy rozumieć role, które pełnimy w projekcie, aby pracowało nam się efektywniej.

Michał Kopczewski, Trener, Konsultant, Doradca, Pracownia Gier Szkoleniowych

[yvideo id=”TBCvnSsD8gI” ]

Prowadzący

Michal_Kopczewski_Pracownia Gier - Copy

Michał Kopczewski

Trener, konsultant, doradca. Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami i doskonalenia procesów w organizacjach, konsultant, trener i autor książek z zakresu zarządzania projektami, prowadzi działalność doradczą pod własną marką oraz czynnie współpracuje z Pracownią Gier Szkoleniowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę doradczą rozpoczął w Arthur Andersen (1996), pracował także dla PWC , IBM Business Consulting Services oraz Trio Management.  Od ponad dwudziestu lat doradza przedsiębiorstwom w efektywnym zarządzaniu projektami, optymalizacji procesów biznesowych, a także pomaga firmom umiejętnie przeprowadzać zmiany i optymalizować struktury organizacyjne. Swoją działalność konsultingową wzbogaca prowadzeniem szkoleń i warsztatów z obszaru efektywności zarządzania. Autor książek „Alfabet zarządzania projektami” (Onepress, 2009 – I wydanie; 2015 – II wydanie) oraz „Praktyczne lekcje zarządzania projektami” (Onepress, 2013), a także licznych artykułów z zakresu zarządzania. Jest prezesem Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie. Zajmuje się popularyzacją gry w golfa. Jest autorem książki „Czego uczy nas golf?” (Processum, 2017), dostępnej na stronie internetowej www.golfuczy.pl.

Czas i  miejsce

13 czerwca 2019 r. w godzinach 10:30-15:30, Wrocław, Centrum Konferencyjne WPP, ul. Fabryczna 10.

Agenda spotkania

10:30 – 10:45 rejestracja i otwarcie spotkania
10:45 – 13:00 rozgrywka TRIP cz.1
13:00 – 13:15 przerwa
13:15 – 14:45 rozgrywka TRIP cz.2
14:45 – 15:15 omówienie gry i biznesowe zastosowania
15:15 – 15:30 sieciowanie
15:30 zakończenie spotkania

 

Partnerzy wydarzenia

processum

 

 

 

 

 

Formularz zapisu

  Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Numer kontaktowy (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Nazwa firmy (wymagane)

  Adres (wymagane)

  NIP (wymagane)

      UWAGI: 1. Pracownia Gier rezerwuje sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń w szczególności do odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora. Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail nie później niż 5 dni przed datą spotkania. 2. Pokazy otwarte Pracowni Gier Szkoleniowych są bezpłatne. 3. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, od osób, które potwierdzą swoją obecność, ale nie wezmą udziału i nie anulują swojego udziału na co najmniej 24 godziny przed wydarzeniem, pobrana zostanie opłata regulacyjna w wysokości 100 zł + VAT. 4. Skuteczne odwołanie zamiaru uczestnictwa, zwalniające z obowiązku uiszczenia opłaty regulacyjnej, może nastąpić najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem spotkania, wyłącznie drogą mailową. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym, jak również jego niedowołanie i niepojawienie się na spotkaniu, nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty regulacyjnej. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika. Informację o odwołaniu uczestnictwa w spotkaniu prosimy przekazać drogą mailową na adres: biuro@pracowniagier.com

  Wyrażam zgodę na:

  Skąd dowiedziałeś/dowiedziałaś się o wydarzeniu?

  Inne