05
Jan

Większość zmian przeprowadzanych w organizacjach nie kończy się zamierzonym efektem. W wielu przypadkach dzieje się tak, ponieważ liderzy często traktują wprowadzenie zmiany jako kolejny projekt do realizacji, w konsekwencji nie doceniają wagi angażowania ludzi w zmianę. To samo wyzwanie dotyczy działów HR, które zarządzają zespołami, muszą angażować liderów,  a często całą organizację, by wdrażana zmiana […]

Czytaj dalej ⇒