fbpx

Slogan - kto ma wpływ na wizerunek organizacji?

Symulacja dotyczy tematyki komunikacji w strukturach poziomych, ze szczególnym uwzględnieniem orientacji na potrzeby klienta (także wewnętrznego). Ujawnia zależność między umiejętnością współdziałania pomiędzy zespołami a jakością produktu końcowego, jaki otrzymuje Klient.
Gracze podzieleni na zespoły są konkurującymi na rynku firmami produkcyjnymi. Walczą o tego samego Klienta. Produkują, promują i sprzedają produkt, którym są… slogany. Muszą rozumieć Klienta i swoje zadania, współpracować, planować, komunikować się ze sobą i sprawnie organizować pracę. Celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów poprzez dostarczenie Klientowi produktów najlepiej spełniających jego potrzeby.

Zastosowanie

Wzmocnienie współpracy w orientacji na Klienta

Wypracowanie rozwiązań wspierających komunikację między różnymi działami

Przełamanie zjawiska tzw. silosów

Rekomendowane do

Programów szkoleniowych dla managerów i specjalistów

Programów rozwoju talentów

Spotkań integracyjno-szkoleniowych

Szczegóły

Czas trwania: 4 godziny (+ praca warsztatowa)

Liczba graczy: 18+

Korzyści dla organizacji

Zwiększenie motywacji do wymiany informacji i dzielenia się wiedzą w zespołach i między zespołami (poprawa jakości komunikacji)

Ukierunkowanie pracy w zespołach na Klienta i cele biznesowe organizacji

Przełamanie barier i ograniczeń współpracy w zespołach i między zespołami (obalenie silosów)

Podniesienie efektywności obsługi Klienta wewnętrznego organizacji

Opinie uczestników i klientów

Jedna złota zasada, którą zapamiętam z dzisiejszej gry i zastosuję w codziennej pracy, to większe wykorzystanie wiedzy kolegów oraz komunikacja i współpraca. Gra uświadomiła mi też, że trzeba zawsze mieć na względzie klienta i jego potrzeby.

To był prawdziwy test otwartości i dynamiki, współpracy i pracy zespołowej. Zaskoczyło mnie też, jak szybko czas minął i jak fajnie pracowaliśmy w nowym, nieznanym składzie.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej nt. warsztatów opartych o gry i symulacje oraz sprawdzić, gdzie możesz je wykorzystać w swojej organizacji – skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 22 468 85 52.


ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA