15 maja 2014 Pracownia Gier organizuje pokaz treningu „Rozwój kompetencji przywódczych” przy wykorzystaniu symulacji HexGame. 

Pokaz treningu dedykowany jest osobom z działów szkoleń i rozwoju, zainteresowanych: wdrożeniem w swojej organizacji innowacyjnych programów rozwojowych opartych na grach i symulacjach, poszerzeniem wiedzy nt. metody gier i symulacji oraz lepszym poznaniem firmy i trenerów Pracowni Gier.

O czym będzie trening?

Trening ten ma na celu wzmocnienie i rozwój kompetencji przywódczych, które są szczególnie przydatne w przechodzeniu i przeprowadzaniu innych przez zmiany. Umożliwia rozwój kompetencji w dwóch obszarach wpływu: na system i ludzi. Oparty jest na opisywanym przez ekspertów McKinsey modelu rozwoju przywództwa, zgodnie z którym osiąganie celów organizacyjnych wymaga od liderów dwóch pakietów kompetencji:

  • myślenia strategicznego i systemowego – by budować efektywny i sprawny system organizacyjny,
  • samoświadomości – by skutecznie wpływać na działających w nim ludzi.

Jakie są korzyści dla uczestnika?

  • Zmniejszenie tzw. performance gap lidera czyli różnicy między zamiarami a efektami działań, w obszarze projektowania rozwiązań organizacyjnych (myślenie systemowe) i wywierania pozytywnego wpływu na ludzi (samoświadomość)
  • Zrozumienie/uświadomienie swojego wpływu na innych, zweryfikowanie przekonań o sobie z tym, jak odbierają mnie inni w sytuacji działania w zmianie i niepewności
  • Trening myślenia systemowego pomagającego zaprojektować rozwiązania organizacyjne zgodnie z planowanymi efektami

 Czego uczą się uczestnicy?

  • Jak kształtować system/projektować rozwiązania organizacyjne: myślenie systemowe, widzenie trendów w czasie, identyfikacja punktów zwrotnych
  • Jak zwiększać przywódczą samoświadomość we wpływaniu na innych: rola autorefleksji i informacji zwrotnej
  • Jak przechodzić przez zmianę: krzywa i etapy zmiany, analiza osobistych reakcji na zmianę, sposoby angażowania innych w zmianę

Na spotkaniu będzie można sprawdzić warunki zastosowania treningu z wykorzystaniem HexGame oraz jego przydatność w organizacji. Pokaz składa się z przykładowego kompletnego treningu w obszarze przywództwa. Dzięki temu będzie można doświadczyć, jaki potencjał niesie ze sobą wykorzystanie gier i symulacji w programach rozwoju kompetencji oraz zapoznać się z merytoryczną częścią szkolenia.

 

Pokaz treningu odbędzie się 15 maja w Warszawie w „Aptece Sztuki”, Aleja Wyzwolenia 3/5 (przy Placu Zbawiciela), w godz. 9.30-14.00

Aby wziąć udział w pokazie treningu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.