full
color
#666666
https://pracowniagier.com/wp-content/themes/zap2-installable/
https://pracowniagier.com/
#009999
style2
22 468 85 52
Puławska 39/2, Warszawa

Zarządzanie sobą w czasie – trening specjalistyczny

Zrozumienie wagi właściwego planowania i przewidywania nadchodzących wydarzeń

Opis treningu

Trening jest przeznaczony dla osób, które pragną zdobyć umiejętności z zakresu szeroko rozumianego zarządzania sobą w czasie. Trening nie tylko dostarcza uczestnikom narzędzi pozwalających na wyznaczanie celów i ich planowanie w perspektywie krótko i długoterminowej.  Co ważniejsze pozwala im zrozumieć, co znaczy słowo priorytet, jak należy go rozumieć w codziennej pracy oraz jak realizować priorytety w natłoku zadań. Jednocześnie warsztat jest okazją do autorefleksji nad dotychczasowymi nawykami związanymi z organizacją czasu pracy, przyjrzenia się złodziejom czasu i zjawisku prokrastynacji, czyli odkładania zadań na później.

Trenowane kompetencje

 • Nawyk zatrzymywania się i świadomej refleksji nad tym, czym się zajmuję  
  w danym momencie, jak to się ma do moich priorytetów
 • Nawyki Zen to done Kolekcjonowanie, Przetwarzanie, Planowanie, Realizowanie
 • Ustalanie celów w sposób ułatwiający ich realizację
 • Planowanie  w perspektywie krótko i długoterminowej
 • Radzenie sobie z pojawiającymi się nowymi celami i zadaniami
 • Realizowanie priorytetów w sytuacji wielozadaniowości
 • Umiejętność oceny efektywności firmy z punktu widzenia akcjonariusz
  Motywowanie się do pracy i radzenie sobie z prokrastynacją (odkładaniem wykonania zadań na później)
 • Asertywność wspierająca zarządzanie sobą w czasie i postępowanie zgodnie ze swoimi priorytetami

Dla kogo w organizacji?

  • Dla specjalistów oraz managerów niższego i średniego szczebla

Wykorzystywane gry i techniki

Subiektywna opinia: co wyróżnia ten trening od innych na rynku?

Warsztat jest oparty o wybrane elementy sprawdzonych praktyk zarządzania sobą w czasie: Zen To Done, GTD, 7 nawyków skutecznego działania  oraz najnowsze badania z zakresu psychologii na temat kształtowania nawyków. Dostarcza bardzo praktycznych technik i takich, które można natychmiast wdrożyć do pracy.

Nagrody

Pierwsza nagroda w konkursie Game Design Competition organizowanym w Vancouver w czasie dorocznej konferencji Północnoamerykańskiego Stowarzyszenia Gier i Symulacji (NASAGA) dla gry Kwestia Czasu w 2010 roku.

Wybrane firmy, w których realizowany był trening specjalistyczny zarządzania sobą w czasie

ge via edcsobieslaw zasada

seta
default
Ładuję...
link
#5C5C5C
on
loading
off